Afschaffing landbouwregeling in de omzetbelasting per 1 januari 2018

Agrariërs kunnen sinds jaar en dag, gebruik maken van de landbouwregeling. Hierdoor hoeven ze geen BTW af te dragen, maar kunnen ze ook geen BTW terugvragen. Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat de landbouwregeling per 1-1 gaat vervallen. Wat betekent dit voor u?

Het doel van de landbouwregeling was om landbouwers zoveel mogelijk buiten de heffing van omzetbelasting te houden ter beperking van de administratieve lastendruk. Dit betekent concreet dat landbouwers geen BTW af hoeven te dragen over de levering van hun producten. Zij kunnen echter ook geen BTW terug vragen over de kosten die ze moeten betalen en over de investeringen die ze doen.

In het verleden hebben veel agrariërs al afscheid genomen van de landbouwregeling. Voor ondernemers die een grote investering doen of veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen (21% BTW) gebruiken, is de toepassing van de landbouwregeling namelijk in veel gevallen nadelig. De betaalde BTW tegen 21% kan namelijk niet teruggevraagd worden terwijl op de leveringen het lage tarief (6%) moet worden afgedragen.

Met ingang van 1 januari 2018 zal de landbouwregeling echter in zijn geheel vervallen,  zodat iedere landbouwer op de normale manier in de omzetbelasting wordt betrokken.

Als gevolg hiervan moeten agrariërs met ingang van 1 januari 2018, omzetbelasting gaan betalen over hun verrichte leveringen of diensten en kunnen zij hun voorbelasting terug vragen. Vanaf 2018 worden zij dan ook administratieplichtig en moeten ze facturen uitreiken aan hun afnemers. Bovendien moeten agrariërs vanaf 2018 ook periodiek (per kwartaal of per jaar) aangiften omzetbelasting indienen op basis van een goed gevoerde administratie en voldoen aan de eisen die aan de uitgebrachte facturen worden gesteld.

Verder zijn er nog een paar bijzondere aandachtpunten. Denk bijvoorbeeld aan het gunstig plannen van inkopen en verkopen rondom de datum van overgang. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de herzienings- en herrekeningsregeling. Door het vervallen van de landbouwregeling heeft u namelijk recht op teruggave van een deel van de btw op reeds gedane investeringen. Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van de datum van aanschaf en de ingebruikname. Voor roerende zaken (machines en werktuigen) geldt een herzieningsperiode van 5 jaar. Voor onroerende zaken geldt een herzieningsperiode van 10 jaar. Hoe recenter de investering, hoe hoger het percentage van de betaalde BTW dat kan worden teruggevraagd.

Voor meer vragen rondom de afschaffing van de landbouwregeling, kunt u contact opnemen met uw accountant of met Thijs Tacken van Arvalis via 06-51490274.

Contact/Reacties


J.H.M. Op+den+Kamp
Ik hoor geluiden dat de afschaffing van de landbouwregeling naar een latere datum is verplaatst. Is hier al iets naders van bekend?
Geplaatst op: 17-11-17 12:27

Meer nieuws

Regeling fosfaatreductieplan 2017: hoe nu verder?

(14 november 2017)

Zoals beloofd in de nieuwsflits van 3 november jl., volgt hierbij een update over de uitvoering van de uitspraken van het Gerechtshof.

Het...

Arvalis verhuist naar Nuth

(14 november 2017)

Ondernemers in agro-, feed- en foodsector helpen hun ambities waar te maken, dat is waar Arvalis zich al meer dan tien jaar mee bezig houdt. Een...

Stalderingsbank in Noord-Brabant geopend, handel overgelaten aan de markt

(14 november 2017)

De stalderingsbank van de provincie Noord-Brabant is per 1 november jongstleden officieel geopend. Een veehouder mag binnen een stalderingsgebied...

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ ter inzage

(14 november 2017)

Van 13 november 2017 tot en met 27 december 2017 ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ ter inzage. Omdat de inhoud van het...

Arvalis ontmoet young potentials op Inspire 2017

(14 november 2017)

Inspire is een jaarlijks terugkerend bedrijfsevenement in de regio Horst/Venray waar jongeren die op zoek zijn naar een baan of stageplek, in contact...