Afschaffing landbouwregeling in de omzetbelasting per 1 januari 2018

Agrariërs kunnen sinds jaar en dag, gebruik maken van de landbouwregeling. Hierdoor hoeven ze geen BTW af te dragen, maar kunnen ze ook geen BTW terugvragen. Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat de landbouwregeling per 1-1 gaat vervallen. Wat betekent dit voor u?

Het doel van de landbouwregeling was om landbouwers zoveel mogelijk buiten de heffing van omzetbelasting te houden ter beperking van de administratieve lastendruk. Dit betekent concreet dat landbouwers geen BTW af hoeven te dragen over de levering van hun producten. Zij kunnen echter ook geen BTW terug vragen over de kosten die ze moeten betalen en over de investeringen die ze doen.

In het verleden hebben veel agrariërs al afscheid genomen van de landbouwregeling. Voor ondernemers die een grote investering doen of veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen (21% BTW) gebruiken, is de toepassing van de landbouwregeling namelijk in veel gevallen nadelig. De betaalde BTW tegen 21% kan namelijk niet teruggevraagd worden terwijl op de leveringen het lage tarief (6%) moet worden afgedragen.

Met ingang van 1 januari 2018 zal de landbouwregeling echter in zijn geheel vervallen,  zodat iedere landbouwer op de normale manier in de omzetbelasting wordt betrokken.

Als gevolg hiervan moeten agrariërs met ingang van 1 januari 2018, omzetbelasting gaan betalen over hun verrichte leveringen of diensten en kunnen zij hun voorbelasting terug vragen. Vanaf 2018 worden zij dan ook administratieplichtig en moeten ze facturen uitreiken aan hun afnemers. Bovendien moeten agrariërs vanaf 2018 ook periodiek (per kwartaal of per jaar) aangiften omzetbelasting indienen op basis van een goed gevoerde administratie en voldoen aan de eisen die aan de uitgebrachte facturen worden gesteld.

Verder zijn er nog een paar bijzondere aandachtpunten. Denk bijvoorbeeld aan het gunstig plannen van inkopen en verkopen rondom de datum van overgang. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de herzienings- en herrekeningsregeling. Door het vervallen van de landbouwregeling heeft u namelijk recht op teruggave van een deel van de btw op reeds gedane investeringen. Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van de datum van aanschaf en de ingebruikname. Voor roerende zaken (machines en werktuigen) geldt een herzieningsperiode van 5 jaar. Voor onroerende zaken geldt een herzieningsperiode van 10 jaar. Hoe recenter de investering, hoe hoger het percentage van de betaalde BTW dat kan worden teruggevraagd.

Voor meer vragen rondom de afschaffing van de landbouwregeling, kunt u contact opnemen met uw accountant of met Thijs Tacken van Arvalis via 06-51490274.

Contact/Reacties


J.H.M. Op+den+Kamp
Ik hoor geluiden dat de afschaffing van de landbouwregeling naar een latere datum is verplaatst. Is hier al iets naders van bekend?
Geplaatst op: 17-11-17 12:27

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, januari 2018

(15 januari 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, januari 2018.

Beschikkingen fosfaatrechten rundvee vallen op de deurmat

(11 januari 2018)

Sinds vorige week is RVO de beschikkingen fosfaatrechten aan rundveehouders aan het versturen. Wellicht heeft u ook al een beschikking ontvangen. Uit...

Uitnodiging informatiemiddagen fosfaatrechten 5-8 februari 2018

(10 januari 2018)

Ondernemen in de melkveehouderij is sinds de introductie van fosfaatrechten op 1 januari 2018 weer aan extra voorwaarden gebonden. En of u nu gaat...

Mag ik mest van derden opslaan op mijn bedrijf?

(10 januari 2018)

Het komt regelmatig voor dat agrarische bedrijven (een deel van) hun mestopslag permanent of tijdelijk ter beschikking stellen aan derden. De NVWA is...

Is mijn asbest dak nog wel verzekerd / te verzekeren?

(10 januari 2018)

De vraag of uw asbest dak nog wel verzekerd of te verzekeren is, is niet eenduidig te beantwoorden. Dit is namelijk afhankelijk van veel factoren en...