Einde stoppersregeling per 1-1-2020

Eind oktober informeerde Arvalis zoveel mogelijk veehouders per brief over de gevolgen van de Uitvoeringsagenda ‘Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving’ van de Provincie Limburg en het einde van de stoppersregeling. Lei Peeters, een van de adviseurs bij Arvalis die zich onder andere met de stoppersregeling bezig houdt, maakt zich terecht zorgen over de ondernemers die na 1 januari 2020 nog dieren willen houden maar nog geen actie ondernomen hebben. Peeters: “Het einde van de stoppersregeling komt nu echt snel dichterbij en ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten voortzetten en nog geen actie ondernomen hebben, kunnen niet te lang meer wachten.” Peeters geeft een overzicht van de maatregelen die veehouders dienen te nemen:

U zet de bedrijfsactiviteiten voort:

  • Als de bedrijfsactiviteiten na 1 januari 2020 worden voorgezet, dient u tijdig met de vergunningsprocedure te beginnen zodat én de vergunning, maar ook de stal aangepast is aan het Besluit Emissiearme Huisvesting wanneer deze in gebruik is per 1 januari 2020.

“Daar veel van deze maatregelen de nodige voorbereidingstijd zoals (vorm-vrije) Mer beoordeling, aanvraag omgevingsvergunning of melding activiteiten besluit etc) vragen, raden wij u aan om tijdig te starten met de procedure en de daarop volgende uitvoering,” aldus Peeters. 

Als u gaat stoppen per 1-1-2020 met de veehouderij activiteit zijn onderstaande zaken aan de orde:

  • Als u het bedrijf reeds heeft beëindigd, dient uiteindelijk een verzoek tot intrekking van de vergunning of een melding op grond van het Activiteitenbesluit te worden gedaan t.b.v. de beëindiging van de veehouderij-activiteiten.
  • Gaat u per 1 januari 2020 stoppen, dan dient u er rekening mee te houden dat bijvoorbeeld de oplegdata of dekdata zo gekozen worden zodat per 1 januari 2020 er geen dieren meer aanwezig zijn in een stal die niet  emissie-arm is. Ook hier zal uiteindelijk het intrekken/aanpassen van de vergunning/ melding Activiteitenbesluit aan de orde zijn.

Bent u voornemens uw locatie te verkopen, dan kan het wijzigen van de bestemming van de locatie (in bijvoorbeeld wonen of een andere bestemming) helpen bij het verkoop-klaar maken van de locatie. Als de veehouderij activiteiten worden beëindigd, kunnen eventueel overtollige productierechten verkocht worden. Bij de verkoop van deze rechten kunnen medewerkers van Arvalis u van dienst zijn. Zij beschikken over een netwerk van kopers en verkopers van deze rechten.Heeft u ondersteuning nodig bij de uitvoering van bovenstaande activiteiten, dan kunt u  contact opnemen met uw  adviseur bij Arvalis via 0475-355700. Ondernemers in Brabant kunnen contact opnemen met hun adviseur bij ROBA Advies via 0493-242133. 

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter.
Let op: deze is zichtbaar op onze site.
Meer informatie? Neem contact op met de adviseur.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, januari 2019

(15 January 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, januari 2019

Ruilverkavelingstraject in De Limburger

(14 January 2019)

Afgelopen weekend stond er een mooi artikel in De Limburger over het ruilverkavelingstraject in Beek waarvan Arvalis en Kadaster de kartrekkers waren....

Kick-off Beweging naar natuurinclusieve landbouw

(14 January 2019)

In congrescentrum Het Forum in Roermond vindt op 22 januari om 19.30 uur de kick-off plaats van de 'Beweging naar natuurinclusieve landbouw' in...

Eerste bouwproject op ‘paardenmekka Kronenberg’ gestart

(10 January 2019)

Ze noemen het inmiddels ‘het paardenmekka’, het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. Sinds eind vorig jaar wordt op dit terrein hard gewerkt...

8 nieuwe medewerkers gestart bij LLTB groep

(10 January 2019)

Afgelopen donderdag vond de introductiedag van de 8 nieuwe medewerkers van Arvalis en LLTB plaats. Naast een presentatie van LLTB directeur Bas Boots...