Helderheid fosfaatrechten voor vleesvee

Na lang wachten heeft de minister eindelijk helderheid verschaft over haar plannen waarmee ze de vleesveehouderij wil vrijwaren voor de negatieve gevolgen van het stelsel van fosfaatrechten. Als vleesveehouder kunt u nu richting geven aan de ontwikkeling van uw bedrijf.

Beleidsregel fosfaatrechten jongvee
De minister heeft ervoor gekozen om dieren die niet bestemd zijn voor de fokkerij, uit te sluiten voor het stelsel van fosfaatrechten. Voor het houden van deze dieren zijn geen rechten benodigd, reeds toebedeelde rechten worden door RVO herzien. Hierdoor kunt u een nieuwe, lagere beschikking ontvangen. Voor bedrijven waar geen kalveren geboren worden en alleen maar dieren worden afgemest, is deze maatregel duidelijk. Bij zoogkoeienbedrijven waar niet alle dieren kalven, kan discussie ontstaan.

Vrijstellingsregeling fosfaatrechten
Er wordt een wetsvoorstel voorbereid dat ervoor zorgt dat jongvee in de zoogkoeienhouderij buiten het stelsel van fosfaatrechten blijft. Vooruitlopende daarop komt er een vrijstellingsregeling waar vleesveehouders op vrijwillige basis gebruik van kunnen maken. Wanneer u hiervoor opteert, hoeft u niet meer te voldoen aan de voorwaarden vanuit het stelsel van fosfaatrechten. De voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor de vrijstellingsregeling in aanmerking te komen, zijn:

  • Er worden op het bedrijf geen melkkoeien gehouden;
  • Géén enkel vrouwelijk dier wordt in de toekomst gehouden op een bedrijf waar melk geproduceerd wordt;
  • Eventueel reeds toegekende fosfaatrechten worden ingeleverd bij RVO. Wanneer u uw rechten heeft verkocht, dient u eenzelfde aantal rechten terug te kopen en in te leveren om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling;
  • Er worden geen dieren ingeschaard van, of uitgeschaard naar, een veehouder die niet is vrijgesteld;
  • U bent de afgelopen 3 jaar geen bestuurder geweest van een ander bedrijf waar fosfaatrechten aan zijn toegekend. Wanneer dat wel het geval is, dan moet het andere bedrijf de fosfaatrechten ook laten vervallen bij deelname aan de vrijstelling;
  • Nieuw opgerichte bedrijven na 8 maart 2018, waarvan men het vermoeden heeft dat deze zijn opgericht om onder de vrijstelling vleesvee te kunnen houden zonder de toegekende rechten in te leveren, zijn uitgesloten;
  • U meldt zich uiterlijk op 1 november 2018 voor deelname vanaf 2018;
  • Wanneer u pas vanaf 2019 van de regeling gebruik wilt maken, dient u zich uiterlijk op 1 december 2018 te melden;
  • Wanneer u op enig moment niet voldoet, vervalt voor dat jaar de vrijstelling. U dient dat jaar te voldoen aan het stelsel van fosfaatrechten, met dien verstande dat uw ingeleverde fosfaatrechten niet meer benutbaar zijn.

De verwachting is dat deze regeling medio oktober 2018 ongewijzigd in werking treedt. Op dit moment kunt u zich nog niet melden voor de vrijstellingsregeling.

Wanneer u besluit om geen gebruik te maken van de vrijstellingsregeling, kunt u uw fosfaatrechten vervreemden. Zo lang u jongvee op uw bedrijf heeft, dient de fosfaatproductie van deze dieren te passen binnen het aantal toegekende fosfaatrechten, ook in 2018. Het is daarom raadzaam om tijdig een planning te maken voor 2018 en verder. Neem hiervoor contact op met uw vaste adviseur bij Arvalis of ROBA Advies.

Noord
Leo Peters, 06-55720246
Stan Bruijsten, 06-83239127

Midden
Maarten van Cruchten, 06-57593986

Zuid
Gido Lemmens, 06-55720240
Marion Wouters, 06-53247831
Marc Huntjens, 06-55721305

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Uitnodiging: Plants & Veggies... What's in it for you?

(31 July 2018)

Op dinsdag 4 september organiseren Brightlands Campus Greenport Venlo, Bio Treat Center, de Topsector T&U en LIOF de inspiratiesessie: Plants and...

Nieuwe subsidieregeling kalverhouders voor meer welzijn en ammoniakreductie

(31 July 2018)

Kalverhouders die willen investeren in welzijnsvriendelijke vloeren en systemen die ammoniakemissie van kalverstallen reduceren, kunnen van 1 oktober...

Vooraankondiging studiemiddag accountants en notarissen 18 september 2018

(13 July 2018)

Ondernemers hebben hoge verwachtingen van hun accountant op het gebied van advisering. Uit onderzoek van Exact blijkt dat 65% van de ondernemers, méér...

SAVE THE DATE – Plants and veggies… What’s in it for you?

(12 July 2018)

 
Naar welke ingrediënten is de food industrie nu echt op zoek?
Hoe vertalen we de vraag van de klant naar de mogelijkheden van de plant?
Kunnen we met...

Vooraankondiging studiemiddag accountants en notarissen dinsdag 18 september 2018

(11 July 2018)

Ondernemers hebben hoge verwachtingen van hun accountant op het gebied van advisering. Uit onderzoek van Exact blijkt dat 65% van de ondernemers, méér...