Helderheid fosfaatrechten voor vleesvee

Na lang wachten heeft de minister eindelijk helderheid verschaft over haar plannen waarmee ze de vleesveehouderij wil vrijwaren voor de negatieve gevolgen van het stelsel van fosfaatrechten. Als vleesveehouder kunt u nu richting geven aan de ontwikkeling van uw bedrijf.

Beleidsregel fosfaatrechten jongvee
De minister heeft ervoor gekozen om dieren die niet bestemd zijn voor de fokkerij, uit te sluiten voor het stelsel van fosfaatrechten. Voor het houden van deze dieren zijn geen rechten benodigd, reeds toebedeelde rechten worden door RVO herzien. Hierdoor kunt u een nieuwe, lagere beschikking ontvangen. Voor bedrijven waar geen kalveren geboren worden en alleen maar dieren worden afgemest, is deze maatregel duidelijk. Bij zoogkoeienbedrijven waar niet alle dieren kalven, kan discussie ontstaan.

Vrijstellingsregeling fosfaatrechten
Er wordt een wetsvoorstel voorbereid dat ervoor zorgt dat jongvee in de zoogkoeienhouderij buiten het stelsel van fosfaatrechten blijft. Vooruitlopende daarop komt er een vrijstellingsregeling waar vleesveehouders op vrijwillige basis gebruik van kunnen maken. Wanneer u hiervoor opteert, hoeft u niet meer te voldoen aan de voorwaarden vanuit het stelsel van fosfaatrechten. De voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor de vrijstellingsregeling in aanmerking te komen, zijn:

  • Er worden op het bedrijf geen melkkoeien gehouden;
  • Géén enkel vrouwelijk dier wordt in de toekomst gehouden op een bedrijf waar melk geproduceerd wordt;
  • Eventueel reeds toegekende fosfaatrechten worden ingeleverd bij RVO. Wanneer u uw rechten heeft verkocht, dient u eenzelfde aantal rechten terug te kopen en in te leveren om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling;
  • Er worden geen dieren ingeschaard van, of uitgeschaard naar, een veehouder die niet is vrijgesteld;
  • U bent de afgelopen 3 jaar geen bestuurder geweest van een ander bedrijf waar fosfaatrechten aan zijn toegekend. Wanneer dat wel het geval is, dan moet het andere bedrijf de fosfaatrechten ook laten vervallen bij deelname aan de vrijstelling;
  • Nieuw opgerichte bedrijven na 8 maart 2018, waarvan men het vermoeden heeft dat deze zijn opgericht om onder de vrijstelling vleesvee te kunnen houden zonder de toegekende rechten in te leveren, zijn uitgesloten;
  • U meldt zich uiterlijk op 1 november 2018 voor deelname vanaf 2018;
  • Wanneer u pas vanaf 2019 van de regeling gebruik wilt maken, dient u zich uiterlijk op 1 december 2018 te melden;
  • Wanneer u op enig moment niet voldoet, vervalt voor dat jaar de vrijstelling. U dient dat jaar te voldoen aan het stelsel van fosfaatrechten, met dien verstande dat uw ingeleverde fosfaatrechten niet meer benutbaar zijn.

De verwachting is dat deze regeling medio oktober 2018 ongewijzigd in werking treedt. Op dit moment kunt u zich nog niet melden voor de vrijstellingsregeling.

Wanneer u besluit om geen gebruik te maken van de vrijstellingsregeling, kunt u uw fosfaatrechten vervreemden. Zo lang u jongvee op uw bedrijf heeft, dient de fosfaatproductie van deze dieren te passen binnen het aantal toegekende fosfaatrechten, ook in 2018. Het is daarom raadzaam om tijdig een planning te maken voor 2018 en verder. Neem hiervoor contact op met uw vaste adviseur bij Arvalis of ROBA Advies.

Noord
Leo Peters, 06-55720246
Stan Bruijsten, 06-83239127

Midden
Maarten van Cruchten, 06-57593986

Zuid
Gido Lemmens, 06-55720240
Marion Wouters, 06-53247831
Marc Huntjens, 06-55721305

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter.
Let op: deze is zichtbaar op onze site.
Meer informatie? Neem contact op met de adviseur.

Meer nieuws

Subsidieregeling investeringen in energie glastuinbouw 2018 open

(17 October 2018)

Van 16 oktober t/m 9 november is de subsidieregeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2018 opengesteld. Er is € 9,2 miljoen...

Fosfaatbank; wat zijn de mogelijkheden?

(16 October 2018)

Is jouw melkveebedrijf grondgebonden? Produceer je meer fosfaat dan dat je fosfaatrechten hebt? Dan kan de fosfaatbank, die er mogelijk binnenkort...

Oproep: wil jij biologisch boeren? Laat wat van je horen!

(16 October 2018)

De consument hecht steeds meer waarde aan de afkomst van haar producten en vindt het belangrijk dat deze producten op een duurzame manier worden...

ROBA Advies in Deurne verhuist

(16 October 2018)

Arvalis en ROBA Advies werken sinds 2014 intensief samen. Het doel was een completer dienstenpakket te bieden voor ondernemers in de agro-, feed,- en...

Strategische samenwerking TRIAS en Arvalis

(16 October 2018)

“Ondernemen in onze sector kent vele uitdagingen,” vertelt Michiel Geraedts, algemeen manager bij agrarisch adviesbureau Arvalis. “Thema’s als...