Hulp nodig bij metingen boerensloten

“Je steekt de meetstrip in het water, maakt er een foto van en stuurt deze in via de app. Een kleine inspanning maar een groot resultaat. De KRW-norm komt er namelijk aan en afwachten is geen optie.”

In de ‘water-wereld’ is Jan Classens geen onbekende. 15 jaar is hij lid geweest van het algemeen bestuur bij Waterschap Peel en Maasvallei, waarvan 12 jaar als lid van het dagelijks bestuur. Daarnaast is hij actief als vleesvarkenshouder en melkveehouder. Vanuit zijn rol als voorzitter van de Stichting Agrarische Belangengroep Mariapeel (ABM), werd hij gevraagd om een bijdrage te leveren aan de pilot Kabroekse Beek, onderdeel van het project ‘Verkenning gebiedsgerichte aanpak voor Nutriënten in de Maasregio’. De aanpak die daar ontwikkeld is, wordt ook gebruikt in het vervolgproject ‘Meten van nitraat in oppervlaktewater’. 

Jan Veltmans, bestuurslid bij de LLTB en portefeuillehouder water vertelt: “In 2027 zullen we moeten voldoen aan de Europese Norm – bekend onder de naam Kader Richtlijn Water – waarin de ecologische toestand van het water geregeld is. Om ervoor te zorgen dat de regels die hieruit voortvloeien, ook de gewenste resultaten hebben en praktisch toepasbaar zijn, is inzicht nodig in de kwaliteit van ons oppervlaktewater.”

Het Waterschap Limburg meet in 7 gebieden nitraat in de primaire waterlopen. Veltmans: “Boeren in het gebied Kabroekse Beek hebben we via de ABM opgeroepen om het nitraatgehalte in de sloten te meten, zodat inzicht verkregen wordt in de kwaliteit van het oppervlaktewater aldaar. Indien nodig kan vervolgens beroep gedaan worden op ondersteuning bij verbetering hiervan. Hiermee willen we maatwerk leveren en voorkomen dat generieke normen worden aangescherpt. Dat is namelijk wat er op het spel staat als de sector zelf geen actie onderneemt.”

Jan Classens onderkent het belang van de pilot. “Agrariërs hebben de handen vol aan het runnen van hun eigen bedrijf, dat is duidelijk. Dit komt onder andere omdat we te maken hebben met regels die bedacht zijn vanachter een bureau, die praktisch niet uitvoerbaar zijn en soms zelfs niet de gewenste resultaten bereiken. Dit project biedt ons de kans om informatie uit de praktijk aan te dragen. De informatie wordt landelijk verzameld en levert input tot verdere beleidsvorming aangaande het verbeteren van de waterkwaliteit en een maatregelenpakket dat aansluit op de praktijk.”

De resultaten uit de Kabroekse Beek zijn maandag 8 oktober in het overleg met LLTB en Waterschap besproken. Uit dit overleg werd duidelijk dat de metingen uitgebreid gaan worden met de volgende 6 (stroom)gebieden: 1) Broekhuizermolenbeek-Boabel-Langevenseloop, 2) Rijnbeek, 3) Springbeek, 4) Gansbeek-Schelkensbeek, 5) Roggelsebeek-Leveroysebeek-Neerpeelbeek en 6) Aa-Kievitsbeek. Classens roept alle agrariërs die zich in de zes benoemde gebieden bevinden, op om zich te melden bij Stan Bruijsten (Arvalis) via sbruijsten@spam-protectarvalis.nl / 06-83239127 of John Timmermans (Waterschap Limburg) via 06-55742387 / j.timmermans@spam-protectwaterschaplimburg.nl. Bij voldoende interesse uit andere gebieden, worden hier ook metingen gestart. Dus ook ondernemers uit andere gebieden, kunnen zich melden. Bij voldoende interesse uit andere gebieden, worden hier ook metingen gestart. Dus ook ondernemers uit andere gebieden, kunnen zich melden.  

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter.
Let op: deze is zichtbaar op onze site.
Meer informatie? Neem contact op met de adviseur.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, januari 2019

(15 January 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, januari 2019

Ruilverkavelingstraject in De Limburger

(14 January 2019)

Afgelopen weekend stond er een mooi artikel in De Limburger over het ruilverkavelingstraject in Beek waarvan Arvalis en Kadaster de kartrekkers waren....

Kick-off Beweging naar natuurinclusieve landbouw

(14 January 2019)

In congrescentrum Het Forum in Roermond vindt op 22 januari om 19.30 uur de kick-off plaats van de 'Beweging naar natuurinclusieve landbouw' in...

Eerste bouwproject op ‘paardenmekka Kronenberg’ gestart

(10 January 2019)

Ze noemen het inmiddels ‘het paardenmekka’, het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. Sinds eind vorig jaar wordt op dit terrein hard gewerkt...

8 nieuwe medewerkers gestart bij LLTB groep

(10 January 2019)

Afgelopen donderdag vond de introductiedag van de 8 nieuwe medewerkers van Arvalis en LLTB plaats. Naast een presentatie van LLTB directeur Bas Boots...