Laatste stand van zaken rondom fosfaatreductieregeling

Via deze nieuwsflits houden wij u graag op de hoogte van alle informatie rondom de fosfaatreductieregeling zodat u als rundveehouder binnen uw bedrijf de juiste keuzes kunt maken.

Wist U dat:

 • RVO bij de bepaling van het aantal grootvee-eenheden (GVE) uitgaat van het I&R systeem zoals bij RVO bekend is. Dit aantal kan afwijken van de geïnventariseerde gegevens t.b.v. fosfaatrechten omdat alle vrouwelijke dieren - waaronder zoogkoeien en overig vrouwelijk vleesvee - in de fosfaatreductieregeling worden meegenomen;
 • bedrijven die vanaf 1 maart maximaal 5 niet-melkproducerende runderen houden, vrijgesteld zijn van de reductiemaatregelen;
 • Er onderscheid wordt gemaakt in de rekensystematiek en heffingen als het gaat om een melkproducerend bedrijf of een niet-melkproducerend bedrijf, hetgeen telkens op de eerste dag van elke nieuwe periode door RVO/ZuivelNL wordt bepaald;

Melkproducerend bedrijf

 • met “referentieaantal” het aantal GVE bedoeld wordt op 2 juli 2015 (minus 4% bij niet grondgebonden bedrijven);
 • met “doelstellingsaantal” het aantal GVE bedoeld wordt op 1 oktober 2016, verminderd met het verminderingspercentage (per periode bepaald);
 • voor alle periodes geldt dat slechts een solidariteitsheffing kan worden opgelegd als over de 2e maand van elke periode is voldaan aan het doelstellingsaantal maar nog niet aan het referentieaantal;
 • indien in de eerste periode (maart / april) gemiddeld meer GVE is gehouden, en niet wordt voldaan aan het doelstellingsaantal, het heffingsbedrag € 480,- per GVE bedraagt dat u meer heeft gehouden dan op basis van het referentieaantal;
 • indien in de vervolgperiode niet aan het doelstellingsaantal wordt voldaan, het heffingsbedrag € 240,- per GVE bedraagt dat u meer heeft gehouden dan op basis van het referentieaantal;
 • als in de 2e maand van elke vervolgperiode niet aan het doelstellingsaantal is voldaan, ook over de 1e maand een heffing wordt opgelegd van € 240,- per GVE dat u meer heeft gehouden dan op basis van het referentieaantal, waardoor over beide maanden in een zelfde periode een heffing wordt opgelegd;
 • Dat de heffing wordt ingehouden door de melkverwerker in geval deze is aangesloten bij ZuivelNL en dat, als deze niet is aangesloten bij ZuivelNL, de heffing wordt opgelegd door RVO.
 • Als wel telkens voldaan wordt aan het doelstellingsaantal, maar nog niet aan het referentieaantal, er slechts een solidariteitsheffing van € 56,- per GVE opgelegd wordt op basis van datgene dat u meer heeft gehouden dan het referentieaantal.

Niet-melkproducerend bedrijf

 • vleeskalverbedrijven slechts zijn vrijgesteld van de reductieregeling als voldaan wordt aan de definitie “vleeskalverhouder”. Dit houdt in dat in de periode vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2017 géén dieren worden gehouden die ouder zijn dan 1 jaar en enkel runderen ten behoeve voor de slacht worden afgevoerd;
 • indien u als niet-melkproducerend bedrijf op 15 december 2016 dieren had én nadien niet meer dan 2 runderen aanvoert, u vrijgesteld bent van de reductieregeling;
 • een jongveeopfokbedrijf als niet melkproducerend bedrijf wordt aangemerkt en derhalve als referentie de peildatum 15 december 2016 geldt;
 • bedrijven die niet zijn vrijgesteld, op basis van GVE niet meer vrouwelijke dieren mogen houden dan op 15 december 2016 op het bedrijf aanwezig waren; 
 • bedrijven die in de 2e maand van elke periode gemiddeld meer GVE aan vrouwelijke dieren hebben gehouden dan op basis van 15 december 2016, een heffing wordt opgelegd van € 480,- per GVE.

Daarnaast wijzen wij u er graag op dat tot slechts 31 maart een beroep ingediend kan worden voor de knelgevallenregeling. En dat, in geval van onterecht opgelegde heffingen, u hiertegen bezwaar kunt maken.


We zijn ons er terdege van bewust dat er in de praktijk onduidelijkheden bestaan over de implementatie van het fosfaatreductieplan. Daarom houden wij u onder andere via deze nieuwsflits op de hoogte. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een adviseurs van Arvalis of ROBA Advies:

Zuid-Limburg
Gido Lemmens (glemmens@spam-protectarvalis.nl, 06-55720240)                
Marc Huntjens (mhuntjens@spam-protectarvalis.nl, 06-55721305)
Marion Wouters (mwouters@spam-protectarvalis.nl, 06-53247831)

Midden-Limburg
René Beek (rbeek@spam-protectarvalis.nl, 06-51843960)
Maarten van Cruchten (mvcruchten@spam-protectarvalis.nl, 06-57593986)

Noord-Limburg/Zuidoost-Brabant
Rene Beek (rbeek@spam-protectarvalis.nl, 06-51843960)
Leo Peters (lpeters@spam-protectarvalis.nl, 06-55720246)
Jacqueline de Wit (jdwit@spam-protectarvalis.nl, 06-51490277)
Jens Vullings (jvullings@spam-protectarvalis.nl, 06-43939706)
Ben Spreeuwenberg (bspreeuwenberg@spam-protectrobagroep.nl, 06-24718536)

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Startbijeenkomst Grondig Boeren met Mais Limburg woensdag 30 mei Vredepeel

(24 mei 2018)

Op woensdag 30 mei vindt tussen 13.30 en 16.00 uur de officiële aftrap van het project Grondig Boeren met Mais Limburg plaats in Vredepeel. In dit...

Openstellingsbesluiten POP3 Limburg gepubliceerd

(16 mei 2018)

Eind april kondigde de provincie Limburg en Brabant een aantal subsidieregelingen aan. Voor Limburg zijn inmiddels de bijbehorende...

Nieuwsbrief Arvalis, mei 2018

(08 mei 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, mei 2018

Nieuwe openstellingen POP3 subsidies Limburg en Brabant

(30 april 2018)

De provincies Limburg en Brabant hebben onlangs de openstelling van een aantal nieuwe subsidieregelingen aangekondigd. René Beek, adviseur bij...

Fiscale duidelijkheid over fosfaatrechten

(30 april 2018)

Nu de toekenning van de fosfaatrechten een feit is en er al volop gehandeld is/wordt in fosfaatrechten, neemt ook de behoefte aan duidelijkheid over...