Mag ik mest van derden opslaan op mijn bedrijf?

Het komt regelmatig voor dat agrarische bedrijven (een deel van) hun mestopslag permanent of tijdelijk ter beschikking stellen aan derden. De NVWA is de afgelopen periode in onze regio actief geweest met controles op dit gebied. Wat zijn de regels waaraan u moet voldoen?

Bij mestopslag van derden op uw bedrijf heeft u te maken met twee soorten regelgeving. Aan de ene kant de ruimtelijke ordening en milieuregelgeving waarvoor de gemeente en/of Provincie het bevoegd gezag is en aan de andere kant de mestregelgeving die wordt gereguleerd door de landelijke overheid (RVO) en waar de NVWA op toeziet.

De ruimtelijke ordening en milieuregelgeving zegt dat u in principe alleen mest mag opslaan die deel uitmaakt van de activiteiten van uw bedrijf. Als u mest aanvoert van derden, tijdelijk opslaat, en daarna aanwendt op eigen land, dan maakt het deel uit van uw bedrijf. Wanneer u echter mest opslaat van derden en die vervolgens weer naar derden wordt gebracht, dan maakt het geen deel uit van de activiteiten van uw bedrijf.

Is dat laatste het geval, dan zegt de mestregelgeving dat aantoonbaar moet zijn dat de mestopslag bij de partij hoort die gebruik maakt van deze mestopslag. Wij adviseren u dan ook om schriftelijk vast te leggen dat er sprake is van een bepaalde periode, de omvang van de opslag en een exclusief gebruiksrecht van de mestopslag door de gebruikende partij. Wanneer de gebruikende partij een intermediair is, dan moet deze de opslag ook registreren bij RVO. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u altijd contact opnemen met de adviseurs van Arvalis.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter.
Let op: deze is zichtbaar op onze site.
Meer informatie? Neem contact op met de adviseur.

Meer nieuws

Subsidieregeling investeringen in energie glastuinbouw 2018 open

(17 October 2018)

Van 16 oktober t/m 9 november is de subsidieregeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw 2018 opengesteld. Er is € 9,2 miljoen...

Fosfaatbank; wat zijn de mogelijkheden?

(16 October 2018)

Is jouw melkveebedrijf grondgebonden? Produceer je meer fosfaat dan dat je fosfaatrechten hebt? Dan kan de fosfaatbank, die er mogelijk binnenkort...

Oproep: wil jij biologisch boeren? Laat wat van je horen!

(16 October 2018)

De consument hecht steeds meer waarde aan de afkomst van haar producten en vindt het belangrijk dat deze producten op een duurzame manier worden...

ROBA Advies in Deurne verhuist

(16 October 2018)

Arvalis en ROBA Advies werken sinds 2014 intensief samen. Het doel was een completer dienstenpakket te bieden voor ondernemers in de agro-, feed,- en...

Strategische samenwerking TRIAS en Arvalis

(16 October 2018)

“Ondernemen in onze sector kent vele uitdagingen,” vertelt Michiel Geraedts, algemeen manager bij agrarisch adviesbureau Arvalis. “Thema’s als...