Mag ik mest van derden opslaan op mijn bedrijf?

Het komt regelmatig voor dat agrarische bedrijven (een deel van) hun mestopslag permanent of tijdelijk ter beschikking stellen aan derden. De NVWA is de afgelopen periode in onze regio actief geweest met controles op dit gebied. Wat zijn de regels waaraan u moet voldoen?

Bij mestopslag van derden op uw bedrijf heeft u te maken met twee soorten regelgeving. Aan de ene kant de ruimtelijke ordening en milieuregelgeving waarvoor de gemeente en/of Provincie het bevoegd gezag is en aan de andere kant de mestregelgeving die wordt gereguleerd door de landelijke overheid (RVO) en waar de NVWA op toeziet.

De ruimtelijke ordening en milieuregelgeving zegt dat u in principe alleen mest mag opslaan die deel uitmaakt van de activiteiten van uw bedrijf. Als u mest aanvoert van derden, tijdelijk opslaat, en daarna aanwendt op eigen land, dan maakt het deel uit van uw bedrijf. Wanneer u echter mest opslaat van derden en die vervolgens weer naar derden wordt gebracht, dan maakt het geen deel uit van de activiteiten van uw bedrijf.

Is dat laatste het geval, dan zegt de mestregelgeving dat aantoonbaar moet zijn dat de mestopslag bij de partij hoort die gebruik maakt van deze mestopslag. Wij adviseren u dan ook om schriftelijk vast te leggen dat er sprake is van een bepaalde periode, de omvang van de opslag en een exclusief gebruiksrecht van de mestopslag door de gebruikende partij. Wanneer de gebruikende partij een intermediair is, dan moet deze de opslag ook registreren bij RVO. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u altijd contact opnemen met de adviseurs van Arvalis.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, april 2018

(09 april 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, april 2018

Zondag 8 april Kom in de Kas

(04 april 2018)

Hoeveel tomaten kun jij op je hoofd balanceren? Kom zondag 8 april langs in de stand van Arvalis bij BioVerbeek tijdens Kom in de Kas en win een...

Mogelijke vrijstelling fosfaatrechten voor zoogkoeienhouders

(04 april 2018)

29 maart jl. verstuurde minister Carola Schouten een Kamerbrief over de stand van zaken fosfaatrechten. Stan Bruijsten, adviseur bij Arvalis,...

Zondag 22 april open dag Brightlands Campus Venlo

(04 april 2018)

Op zondag 22 april kunnen inwoners in de regio kennis maken met de vele ontwikkelingen in Greenport Venlo tijdens een open dag. Er is een programma...

Vastgesteld bestemmingsplan Horst aan de Maas ter inzage

(04 april 2018)

Sinds 23 maart ligt het vastgesteld bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Horst aan de Maas gedurende 6 weken ter inzage. Iedereen die een...