Mag ik mest van derden opslaan op mijn bedrijf?

Het komt regelmatig voor dat agrarische bedrijven (een deel van) hun mestopslag permanent of tijdelijk ter beschikking stellen aan derden. De NVWA is de afgelopen periode in onze regio actief geweest met controles op dit gebied. Wat zijn de regels waaraan u moet voldoen?

Bij mestopslag van derden op uw bedrijf heeft u te maken met twee soorten regelgeving. Aan de ene kant de ruimtelijke ordening en milieuregelgeving waarvoor de gemeente en/of Provincie het bevoegd gezag is en aan de andere kant de mestregelgeving die wordt gereguleerd door de landelijke overheid (RVO) en waar de NVWA op toeziet.

De ruimtelijke ordening en milieuregelgeving zegt dat u in principe alleen mest mag opslaan die deel uitmaakt van de activiteiten van uw bedrijf. Als u mest aanvoert van derden, tijdelijk opslaat, en daarna aanwendt op eigen land, dan maakt het deel uit van uw bedrijf. Wanneer u echter mest opslaat van derden en die vervolgens weer naar derden wordt gebracht, dan maakt het geen deel uit van de activiteiten van uw bedrijf.

Is dat laatste het geval, dan zegt de mestregelgeving dat aantoonbaar moet zijn dat de mestopslag bij de partij hoort die gebruik maakt van deze mestopslag. Wij adviseren u dan ook om schriftelijk vast te leggen dat er sprake is van een bepaalde periode, de omvang van de opslag en een exclusief gebruiksrecht van de mestopslag door de gebruikende partij. Wanneer de gebruikende partij een intermediair is, dan moet deze de opslag ook registreren bij RVO. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u altijd contact opnemen met de adviseurs van Arvalis.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Vooraankondiging studiemiddag accountants en notarissen 18 september 2018

(13 July 2018)

Ondernemers hebben hoge verwachtingen van hun accountant op het gebied van advisering. Uit onderzoek van Exact blijkt dat 65% van de ondernemers, méér...

SAVE THE DATE – Plants and veggies… What’s in it for you?

(12 July 2018)

 
Naar welke ingrediënten is de food industrie nu echt op zoek?
Hoe vertalen we de vraag van de klant naar de mogelijkheden van de plant?
Kunnen we met...

Vooraankondiging studiemiddag accountants en notarissen dinsdag 18 september 2018

(11 July 2018)

Ondernemers hebben hoge verwachtingen van hun accountant op het gebied van advisering. Uit onderzoek van Exact blijkt dat 65% van de ondernemers, méér...

Nieuwsbrief Arvalis juni/juli 2018

(02 July 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni/juli 2018

Aandachtspunten bij overdracht fosfaatrechten op een rij

(27 June 2018)

Bij verkoop of koop van fosfaatrechten is het belangrijk om een aantal zaken goed te regelen. Marion Wouters, adviseur bij Arvalis, zet de...