Mag ik mest van derden opslaan op mijn bedrijf?

Het komt regelmatig voor dat agrarische bedrijven (een deel van) hun mestopslag permanent of tijdelijk ter beschikking stellen aan derden. De NVWA is de afgelopen periode in onze regio actief geweest met controles op dit gebied. Wat zijn de regels waaraan u moet voldoen?

Bij mestopslag van derden op uw bedrijf heeft u te maken met twee soorten regelgeving. Aan de ene kant de ruimtelijke ordening en milieuregelgeving waarvoor de gemeente en/of Provincie het bevoegd gezag is en aan de andere kant de mestregelgeving die wordt gereguleerd door de landelijke overheid (RVO) en waar de NVWA op toeziet.

De ruimtelijke ordening en milieuregelgeving zegt dat u in principe alleen mest mag opslaan die deel uitmaakt van de activiteiten van uw bedrijf. Als u mest aanvoert van derden, tijdelijk opslaat, en daarna aanwendt op eigen land, dan maakt het deel uit van uw bedrijf. Wanneer u echter mest opslaat van derden en die vervolgens weer naar derden wordt gebracht, dan maakt het geen deel uit van de activiteiten van uw bedrijf.

Is dat laatste het geval, dan zegt de mestregelgeving dat aantoonbaar moet zijn dat de mestopslag bij de partij hoort die gebruik maakt van deze mestopslag. Wij adviseren u dan ook om schriftelijk vast te leggen dat er sprake is van een bepaalde periode, de omvang van de opslag en een exclusief gebruiksrecht van de mestopslag door de gebruikende partij. Wanneer de gebruikende partij een intermediair is, dan moet deze de opslag ook registreren bij RVO. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u altijd contact opnemen met de adviseurs van Arvalis.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, januari 2018

(15 januari 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, januari 2018.

Beschikkingen fosfaatrechten rundvee vallen op de deurmat

(11 januari 2018)

Sinds vorige week is RVO de beschikkingen fosfaatrechten aan rundveehouders aan het versturen. Wellicht heeft u ook al een beschikking ontvangen. Uit...

Uitnodiging informatiemiddagen fosfaatrechten 5-8 februari 2018

(10 januari 2018)

Ondernemen in de melkveehouderij is sinds de introductie van fosfaatrechten op 1 januari 2018 weer aan extra voorwaarden gebonden. En of u nu gaat...

Is mijn asbest dak nog wel verzekerd / te verzekeren?

(10 januari 2018)

De vraag of uw asbest dak nog wel verzekerd of te verzekeren is, is niet eenduidig te beantwoorden. Dit is namelijk afhankelijk van veel factoren en...

Uit de juridische praktijk

(10 januari 2018)

Een rundveehouder werd verdacht van het rommelen met oormerken van 32 runderen. Hij werd daarvoor gekort op zijn GLB-subsidie. In de regel bedraagt,...