Mogelijke vrijstelling fosfaatrechten voor zoogkoeienhouders

29 maart jl. verstuurde minister Carola Schouten een Kamerbrief over de stand van zaken fosfaatrechten. Stan Bruijsten, adviseur bij Arvalis, informeert u over de inhoud van deze brief en de gevolgen voor de vleesveehouderij.

In de afgelopen periode zijn de effecten van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesveehouderij meerdere malen onder de aandacht gebracht bij minister Schouten. Centraal in deze discussie staat het feit dat jongvee dat nooit in de melkveehouderij komt, binnen de huidige regeling wel onder het fosfaatrechtenstelsel valt. Hierover is de afgelopen maanden overleg gevoerd tussen het ministerie en de vertegenwoordigers van de houders van zoogkoeien. De oplossing die uit deze overleggen naar voren is gekomen, is een tweeledig en richt zich enerzijds op een verduidelijking over welk jongvee onder de wettelijke definitie van melkvee valt. Anderzijds bestaat deze uit de invoering van een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders.

Uit de kamerbrief volgt dat de minister een beleidsregel wil vaststellen waaruit zou blijken dat, voor jongvee dat gehouden wordt buiten de melkveehouderij, alleen fosfaatrechten nodig zijn voor dieren als deze bedoeld zijn om een kalf te krijgen. Voor jongvee dat alleen gehouden wordt voor de productie van vlees, zijn er volgens de kamerbrief geen rechten nodig. Of ook daadwerkelijk sprake is van vleesvee zullen vleesveehouders volgens de minister in hun eigen bedrijfsadministratie aannemelijk moeten kunnen maken.

Zoogkoeienhouders zouden hiermee echter nog steeds fosfaatrechten nodig hebben voor jongvee dat kalveren krijgt. Dit is geen wenselijke situatie voor jongvee waarvan gegarandeerd kan worden dat het niet in de melkveehouderij terecht komt. De minister  geeft hierbij aan dat een wetswijziging noodzakelijk is om dit probleem structureel op te lossen. Voor zo’n wetswijziging is tijd nodig en hierop vooruitlopend stelt zij een vrijstellingsregeling voor jongvee in de zoogkoeienhouderij voor. Ondernemers die gebruik willen maken van de vrijstellingsregeling zouden ingevolge deze vrijstellingsregeling dan afstand moeten doen van de fosfaatrechten die zij eventueel hebben ontvangen. Ook zouden deze ondernemers er volgens de minister dan voor moeten zorgen dat de runderen die afgevoerd worden vanaf het bedrijf, niet worden aangewend voor de productie van melk. Daarnaast zou gebruikmaking van deze vrijstellingsregeling volgens de minister niet mogelijk zijn, indien op een bedrijf naast de jongveeopfok t.b.v. de zoogkoeienhouderij tevens een melkveehouderij (incl. jongveeopfok) aanwezig is. 

Bovenstaande informatie volgt uit de Kamerbrief van 29 maart jongstleden. De Minister moet over dit voorstel nog wel overleg gaan voeren met de Europese Commissie. Hoe alles uiteindelijk in de regelingen tot uitdrukking zal komen, is nog onbekend. Rond de zomer wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

Wij realiseren ons dat de overwegingen om gebruik te kunnen maken van deze voorgestelde vrijstelling, per bedrijf kunnen verschillen. Dit alles is sterk afhankelijk van de toekomstige bedrijfsvoering en de noodzaak om eventueel fosfaatrechten te moeten verwerven.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met uw adviseur van Arvalis of met Jacqueline de Wit, juriste bij Arvalis, via 06-51490277

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter.
Let op: deze is zichtbaar op onze site.
Meer informatie? Neem contact op met de adviseur.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, december 2018

(17 December 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, december 2018

Overzicht actuele prijzen productierechten

(12 December 2018)

In de laatste maand van het jaar kijkt onze specialist productierechten, Nard Driessen, ieder jaar terug op de ontwikkelingen van de rechten en geeft...

Actualiteiten fosfaatrechten

(12 December 2018)

Ze is weer terug van zwangerschapsverlof, onze juriste en fosfaatrechtenspecialiste Jacqueline de Wit. Hoog tijd dus dat ze ons bijpraat over de...

Tot 8 februari subsidie Jonge Landbouwers opengesteld

(11 December 2018)

Tot en met 8 februari 2019 (17.00 uur) is de POP3 subsidie voor fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge...

Gevolgen uitspraak PAS

(11 December 2018)

7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg  antwoord gegeven op de vraag van de Raad van State uit mei 2017 of de...