Niet-melkproducerende bedrijven vallen alsnog niet onder fosfaatreductieplan 2017

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de uitwerking van het fosfaatreductieplan en de wijzigingen daarop. Dit fosfaatreductieplan gold voor zowel melkproducerende als niet-melkproducerende bedrijven.

Vandaag heeft staatssecretaris van Dam middels beantwoording van kamervragen, bekend gemaakt dat niet-melkproducerende bedrijven alsnog niet onder de regeling fosfaatreductieplan 2017 vallen.

Van Dam geeft hiervoor de volgende reden: “Na invoering van de regeling bleek dat er bij niet-melkproducerende bedrijven toch onbedoelde negatieve effecten optraden. Om onder andere deze bedrijven tegemoet te komen, is de regeling gewijzigd (Kamerstuk 21501-32, nr. 992). Die wijziging blijkt echter ontoereikend om alle onbedoelde negatieve effecten in voldoende mate weg te nemen. Ik heb daarom, in overleg met de sector, besloten de regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan niet-melkproducerende bedrijven zal dan ook geen geldsom worden opgelegd. De verantwoordelijkheid voor de te realiseren reductie ligt volledig bij melkproducerende bedrijven. De regeling zal op korte termijn hierop worden aangepast en daarbij, door de afvoer van dieren van melkproducerende bedrijven te monitoren, blijvend borgen dat het onderbrengen van dieren op niet-melkproducerende bedrijven wordt tegengegaan.”

Op korte termijn wordt dus wederom een wijziging van de regeling fosfaatreductieplan 2017 verwacht. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met René Beek (rbeek@spam-protectarvalis.nl, 06-51843960) of Jacqueline de Wit (jdwit@spam-protectarvalis.nl, 06-51490277).

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2017

(13 juni 2017)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2017

FarmBot van Arvalis en Fontys operationeel

(13 juni 2017)

In het najaar van 2016 schafte Arvalis samen met Fontys de FarmBot aan. De FarmBot is een Amerikaans prototype van een teeltrobot van 1,5m bij 3m die...

Vrijdag 30 juni open dag Heidehof Pluimvee Meerlo

(13 juni 2017)

Er is hard gewerkt aan de nieuwe volièrestal op het pluimveebedrijf van Marco en Chantal Peelen, Heidehof Pluimvee BV, gelegen aan De Cocq van...

Slimme meters ook bij G2C gasaansluitingen. Advies: kijk goed rond!

(13 juni 2017)

Op dit moment vindt de introductie plaats van slimme meters bij kleinverbruikaansluitingen. Een voordeel van slimme meters is onder andere dat u op...

Bestemmingsplan derde herziening Buitengebied Deurne in ontwerp

(13 juni 2017)

De gemeente Deurne bereidt momenteel het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Deurne voor. Het ontwerp hiervan ligt van 9 juni t/m 20 juli 2017 ter...