Niet-melkproducerende bedrijven vallen alsnog niet onder fosfaatreductieplan 2017

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de uitwerking van het fosfaatreductieplan en de wijzigingen daarop. Dit fosfaatreductieplan gold voor zowel melkproducerende als niet-melkproducerende bedrijven.

Vandaag heeft staatssecretaris van Dam middels beantwoording van kamervragen, bekend gemaakt dat niet-melkproducerende bedrijven alsnog niet onder de regeling fosfaatreductieplan 2017 vallen.

Van Dam geeft hiervoor de volgende reden: “Na invoering van de regeling bleek dat er bij niet-melkproducerende bedrijven toch onbedoelde negatieve effecten optraden. Om onder andere deze bedrijven tegemoet te komen, is de regeling gewijzigd (Kamerstuk 21501-32, nr. 992). Die wijziging blijkt echter ontoereikend om alle onbedoelde negatieve effecten in voldoende mate weg te nemen. Ik heb daarom, in overleg met de sector, besloten de regeling te beperken tot melkproducerende bedrijven. Aan niet-melkproducerende bedrijven zal dan ook geen geldsom worden opgelegd. De verantwoordelijkheid voor de te realiseren reductie ligt volledig bij melkproducerende bedrijven. De regeling zal op korte termijn hierop worden aangepast en daarbij, door de afvoer van dieren van melkproducerende bedrijven te monitoren, blijvend borgen dat het onderbrengen van dieren op niet-melkproducerende bedrijven wordt tegengegaan.”

Op korte termijn wordt dus wederom een wijziging van de regeling fosfaatreductieplan 2017 verwacht. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met René Beek (rbeek@spam-protectarvalis.nl, 06-51843960) of Jacqueline de Wit (jdwit@spam-protectarvalis.nl, 06-51490277).

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, augustus 2017

(17 augustus 2017)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, augustus 2017.

Farmbot uit Amerika te zien bij Arvalis tijdens ADS

(16 augustus 2017)

Arvalis heeft eind vorig jaar de Farmbot Genesis gekocht, een in Amerika ontwikkelde teeltrobot, waarmee iedereen gemakkelijk zijn eigen ‘smart’...

Vele wegen leiden naar Rome

(16 augustus 2017)

“Vele wegen leiden naar Rome,” waren de woorden van een melkveehouder die in 2012, samen met negen collega melkveehouders, onderzoek deed naar de...

Open dag melkveebedrijf Custers te Hulsberg 17 september

(16 augustus 2017)

Ieder jaar organiseert het LAJK een open dag op een agrarisch bedrijf in de regio. Dit jaar is het melkveebedrijf van de familie Custers uit Hulsberg...

Arvalis biedt “bouwvolume” aan

(16 augustus 2017)

De makelaars van Arvalis staan bekend als het aanspreekpunt voor de (ver)koop, (ver)huur en verplaatsing van bedrijven, grond, productierechten en...