Nieuwe openstellingen POP3 subsidies Limburg en Brabant

De provincies Limburg en Brabant hebben onlangs de openstelling van een aantal nieuwe subsidieregelingen aangekondigd. René Beek, adviseur bij Arvalis, neemt de voorwaarden met u door.

Provincie Limburg
De provincie Limburg heeft onlangs de openstelling van twee nieuwe subsidieregelingen aangekondigd. Deze regelingen wordt opengesteld vanaf 14 mei gedurende 6 weken:

 • Fysieke investeringen onderdeel 2b Emissies naar grondwater;
 • Samenwerking voor Innovatie.

Voor de regeling fysieke investeringen komen vooral systemen voor precisielandbouw in aanmerking. Denk aan spuitmachines met restvloeistofreductie, spuittechnieken die drift reduceren, machines voor niet kerende grondbewerking, machines voor mechanische onkruidbestrijding en voorzieningen gerelateerd aan een verlaging van de erfafspoeling.

De regeling ‘Samenwerking voor Innovatie’ heeft ook betrekking op Europese samenwerking en is bedoeld voor het ontwikkelen van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie of procesinnovatie.
 
Verdere inhoudelijke informatie is op dit moment helaas nog niet beschikbaar.

Provincie Brabant
De provincie Brabant heeft onlangs aangekondigd om de onderstaande subsidieregeling open te stellen middels het publiceren van het openstellingsbesluit:

 • Fysieke investeringen verbetering van waterkwaliteit.

Bovengenoemde regeling wordt opengesteld van 4 juni (8.00 uur) tot en met 16 juli 2018 (17.00 uur). Enkele kenmerken van subsidieregeling zijn:

 • Subsidiepercentage 40% van de subsidiabele kosten;
 • Subsidiebedrag maximaal € 100.000 per aanvraag en minimaal € 10.000;
 • Qua fysieke investeringen is een investeringslijst opgesteld en beschikbaar;
 • Digitaal indienen via webportal van Stimulus;
 • Maximale projectduur 2 jaar;
 • Er is sprake van een tendersysteem waarbij alle subsidieaanvragen die tijdig zijn binnengekomen zullen worden gerangschikt middels een puntenscore.

Tevens heeft de provincie Brabant aangekondigd om de onderstaande subsidieregeling open te stellen:

 • Verplaatsing landbouwbedrijven.

Genoemde regeling wordt opengesteld van 1 oktober 2018 (9.00 uur) tot en met 14 januari 2019 (17.00 uur). Enkele kenmerken van subsidieregeling zijn:

 • Subsidiepercentage 40% tot 100 %, afhankelijk van activiteit;
 • Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond - die is aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) - komen in aanmerking als ze hun bedrijf willen verplaatsen naar een andere locatie in Nederland;
 • Een kaart met prioritering van de landbouwgronden is beschikbaar;
 • Subsidiebedrag maximaal € 500.000,- per aanvraag;
 • Maximale projectduur 3 jaar.

Heeft u vragen over de inhoud van de regelingen en de mogelijkheden om hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met René Beek via 06-51843960 of Arend Jan Cuperus via 06-51490278.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Uitnodiging: Plants & Veggies... What's in it for you?

(31 July 2018)

Op dinsdag 4 september organiseren Brightlands Campus Greenport Venlo, Bio Treat Center, de Topsector T&U en LIOF de inspiratiesessie: Plants and...

Nieuwe subsidieregeling kalverhouders voor meer welzijn en ammoniakreductie

(31 July 2018)

Kalverhouders die willen investeren in welzijnsvriendelijke vloeren en systemen die ammoniakemissie van kalverstallen reduceren, kunnen van 1 oktober...

Helderheid fosfaatrechten voor vleesvee

(24 July 2018)

Na lang wachten heeft de minister eindelijk helderheid verschaft over haar plannen waarmee ze de vleesveehouderij wil vrijwaren voor de negatieve...

Vooraankondiging studiemiddag accountants en notarissen 18 september 2018

(13 July 2018)

Ondernemers hebben hoge verwachtingen van hun accountant op het gebied van advisering. Uit onderzoek van Exact blijkt dat 65% van de ondernemers, méér...

SAVE THE DATE – Plants and veggies… What’s in it for you?

(12 July 2018)

 
Naar welke ingrediënten is de food industrie nu echt op zoek?
Hoe vertalen we de vraag van de klant naar de mogelijkheden van de plant?
Kunnen we met...