Nieuwsbrief Arvalis, juni 2018

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2018

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Pachtprijzen 2018: historische daling!

(31 May 2018)

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Voor...

Onduidelijkheid fosfaatrechten vleesveehouders blijft voortduren

(30 May 2018)

RVO heeft onlangs een brief verzonden aan vleesvee- en zoogkoeienhouders over het effect van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesvee- en...

Terinzagelegging ontwerpplannen PAS Leegveld Deurne

(30 May 2018)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 15 mei 2018 het ontwerp-inpassingsplan 'PAS Leegveld, Deurne' inclusief het milieueffectrapport...

Kinderen in de leeftijd van 10, 11 of 12 jaar? Alsnog € 5.600,- zwangerschapsuitkering!

(30 May 2018)

Zelfstandige ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen sinds 15 mei een compensatie aanvragen bij het UWV. De...

Welkom in de 4e industriële revolutie

(30 May 2018)

In 2050 zullen er wereldwijd nog maar de helft van het aantal auto’s zijn dan nu het geval is. Waarom? Omdat er sowieso alleen nog maar zelfrijdende...