Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bergen ter inzage


Van 28 september tot en met 8 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2018 van de gemeente Bergen ter inzage. Arvalis adviseert iedereen met  een bedrijf, gronden en/of een woning in het gebied, dit plan in te zien en de gegevens te controleren.

Wij adviseren u vooral te letten op zaken als:

  • Is mijn bouwvlak goed aangegeven en staan alle gebouwen ingetekend?
  • Hebben mijn gronden een agrarische bestemming en zijn teeltondersteunende voorzieningen apart aangeduid?

Heeft het plan niet de door u gewenste invulling, dan kunt u een zienswijze indienen. Dit is belangrijk voor toekomstig gebruik, activiteiten en ontwikkelingsmogelijkheden op uw eigen locatie en uw omgeving. Als u niet vóór 9 november reageert, wordt het plan zoals het nu is gepubliceerd, vastgesteld.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken om uw persoonlijke situatie te bespreken, neem dan contact op met één van de Arvalis adviseurs via 0478-578257.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2017

(05 oktober 2017)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2017

Actualiteiten fosfaatreductieplan en fosfaatrechten

(03 oktober 2017)

Minister Kamp heeft het kortingspercentage voor periode 5 (november en december) vastgesteld op 12%. Hiermee wordt de lijn van de 2 voorgaande...

Een zonne-akker op agrarische grond; een mooie kans of toch maar liever niet?

(03 oktober 2017)

Stel je wordt benaderd door een projectontwikkelaar die een zonne-akker wil ontwikkelen. In zijn zoektocht naar een ideale locatie is hij (mede) op...

Nullozing glastuinbouw; kan ik hier daadwerkelijk aan voldoen?

(03 oktober 2017)

Per 1 januari 2018 gaat de individuele waterzuivingsplicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw in. Eén van de manieren om aan deze...

Terugblik open dag melkveebedrijf Alberti

(03 oktober 2017)

In het Limburgse Urmond runnen Paul en Luc Alberti, samen met hun ouders Thei en Elly, een melkveebedrijf met 100 melkkoeien en bijbehorend jongvee....