Openstellingsbesluiten POP3 Limburg gepubliceerd

Eind april kondigde de provincie Limburg en Brabant een aantal subsidieregelingen aan. Voor Limburg zijn inmiddels de bijbehorende openstellingsbesluiten gepubliceerd. René Beek, adviseur bij Arvalis, neemt de voorwaarden hiervan met u door.

Limburg
De volgende regelingen zijn opengesteld vanaf 14 mei tot en met 22 juni 2018 (17.00 uur).

 • ‘Fysieke investeringen onderdeel 2b Emissies naar grondwater’;
 • ‘Trainingen, Workshops, Ondernemerscoaching  en Demonstraties’;
 • ‘Samenwerking voor Innovatie’.

Bent u voornemens om te investeren in machines, bekijk de vooral de mogelijkheden van de regeling fysieke investeringen even goed. Voor deze regeling komen vooral systemen voor precisielandbouw in aanmerking. Denk aan spuitmachines met restvloeistofreductie, spuittechnieken die drift reduceren, machines voor niet kerende grondbewerking, machines voor mechanische onkruidbestrijding en voorzieningen gerelateerd aan een verlaging van de erfafspoeling.

Enkele kenmerken van deze subsidieregeling zijn:

 • Subsidiepercentage 40% van de subsidiabele kosten;
 • Subsidiebedrag maximaal € 100.000 per aanvraag en minimaal € 10.000;
 • Beschikbaar subsidiebudget is € 3.100.000;
 • Qua fysieke investeringen is een investeringslijst opgesteld en beschikbaar;
 • Digitaal indienen via webportal van Stimulus;
 • Maximale projectduur is 31 december 2021;
 • Er is sprake van een tendersysteem waarbij alle subsidieaanvragen die tijdig zijn binnengekomen zullen worden gerangschikt middels een puntenscore.

Onder de regeling ‘Trainingen, Workshops, Ondernemerscoaching  en Demonstraties’ vallen demonstraties en/of het verzorgen van trainingen, workshops en/of coaching aan een groep van landbouwondernemers. De activiteiten dienen betrekking te hebben op 7-tal thema’s die in het openstellingsbesluit zijn genoemd.

De regeling ‘Samenwerking voor Innovatie’ is bedoeld voor het ontwikkelen van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie of procesinnovatie.

Brabant
De provincie Brabant heeft aangekondigd om de onderstaande subsidieregeling open te stellen middels het publiceren van het openstellingsbesluit. De regeling ‘Fysieke investeringen verbetering van waterkwaliteit’ wordt opengesteld van 4 juni (8.00 uur) tot en met 16 juli 2018 (17.00 uur).
 
Enkele kenmerken van de regeling zijn:

 • Subsidiepercentage 40% van de subsidiabele kosten;
 • Subsidiebedrag maximaal € 100.000 per aanvraag en minimaal € 10.000;
 • Qua fysieke investeringen is een investeringslijst opgesteld en beschikbaar;
 • Digitaal indienen via webportal van Stimulus;
 • Maximale projectduur 2 jaar;
 • Er is sprake van een tendersysteem waarbij alle subsidieaanvragen die tijdig zijn binnengekomen zullen worden gerangschikt middels een puntenscore.

In een eerder nieuwsbericht informeerden wij u al over de openstelling ‘verplaatsing landbouwbedrijven’ die ingaat van 1 oktober 2018 (9.00 uur) tot en met 14 januari 2019 (17.00 uur). Graag wijzen wij u nogmaals op de voorwaarden:

 • Subsidiepercentage 40% tot 100%, afhankelijk van activiteit;
 • Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die is aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) komen in aanmerking als ze hun bedrijf willen verplaatsen naar een andere locatie in Nederland;
 • Een kaart met prioritering van de landbouwgronden is beschikbaar;
 • Subsidiebedrag maximaal € 500.000 per aanvraag;
 • Maximale projectduur 3 jaar.

Heeft u vragen over de inhoud van de regelingen en de mogelijkheden om hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met René Beek via 06-51843960 of Arend Jan Cuperus via 06-51490278.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Startbijeenkomst Grondig Boeren met Mais Limburg woensdag 30 mei Vredepeel

(24 mei 2018)

Op woensdag 30 mei vindt tussen 13.30 en 16.00 uur de officiële aftrap van het project Grondig Boeren met Mais Limburg plaats in Vredepeel. In dit...

Nieuwsbrief Arvalis, mei 2018

(08 mei 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, mei 2018

Nieuwe openstellingen POP3 subsidies Limburg en Brabant

(30 april 2018)

De provincies Limburg en Brabant hebben onlangs de openstelling van een aantal nieuwe subsidieregelingen aangekondigd. René Beek, adviseur bij...

Fiscale duidelijkheid over fosfaatrechten

(30 april 2018)

Nu de toekenning van de fosfaatrechten een feit is en er al volop gehandeld is/wordt in fosfaatrechten, neemt ook de behoefte aan duidelijkheid over...

Even voorstellen: Leandra Schmitz

(30 april 2018)

.De afgelopen maanden zijn er 3 nieuwe medewerkers gestart bij Arvalis. De komende weken stellen we ze 1 voor 1 aan u voor. Deze keer onze specialist...