Over de aankoop van landbouwgrond alsnog overdrachtsbelasting betalen?

Het kan ook u overkomen. De aankoop van landbouwgrond wordt enkele jaren na aankoop alsnog voor de overdrachtsbelasting aangeslagen. Hoe is het mogelijk denkt u? Want de notaris heeft bij het passeren van de akte toch een vrijstelling geclaimd en ontvangen van de Belastingdienst? Hoe zit dat nou precies?

Wanneer u landbouwgrond koopt dan kunt u als koper (de notaris doet dit namens de koper) een beroep doen op de vrijstelling van de overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Maar om hiervoor in aanmerking te komen, dient u wel te voldoen aan enkele voorwaarden.

U dient de landbouwgrond namelijk ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig te exploiteren of te laten exploiteren. En dit voor een periode van tenminste 10 jaar ingaande per de datum van registratie van de aankoopakte door het kadaster.

En hier gaat het vaak mis. Indien u zich niet aan de voorwaarden van vrijstelling houdt dan kan de Belastingdienst alsnog de overdrachtsbelasting (6% over de aankoopsom) vorderen. Bovendien kunt u een boete opgelegd krijgen.

Voorbeelden van het vervallen van de vrijstelling zijn er genoeg: U staakt uw bedrijf binnen de genoemde  termijn van 10 jaar en u blijft het perceel gebruiken maar nu voor het hobbymatig houden van paarden of schapen. Of u geeft het aangekochte perceel uit gebruik aan een paardenhouder van formaat maar die exploiteert zijn bedrijf niet bedrijfsmatig. In beide gevallen kan alsnog overdrachtsbelasting geheven worden met terugwerkende kracht én met een boete.

Let ook op wanneer u uw perceel na een vrijstelling binnen 10 jaar weer aan een ander verkoopt. Vergeet niet de opvolgende eigenaar de verplichting op te leggen om uw periode van 10 jaar vol te maken en leg dit vast in de koopakte. Maakt de opvolgende eigenaar uw periode van 10 jaar niet vol, dan bent u alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd over de koopsom.

Vrijstelling overdrachtsbelasting geldt ook voor particuliere kopers. Mede daardoor zien wij in de praktijk zoveel meer particuliere kopers op de grondmarkt. Particuliere kopers moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden. Dat betekent dat ook zij na aankoop, de landbouwgrond aantoonbaar in gebruik moeten geven aan een landbouwer die deze gronden binnen zijn bedrijf exploiteert. Ook hier geldt weer de termijn van 10 jaar.

Noud Albers
Makelaar, Taxateur Landelijk Vastgoed
06-55720221 / nalbers@spam-protectarvalis.nl

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Uitnodiging: Plants & Veggies... What's in it for you?

(31 July 2018)

Op dinsdag 4 september organiseren Brightlands Campus Greenport Venlo, Bio Treat Center, de Topsector T&U en LIOF de inspiratiesessie: Plants and...

Nieuwe subsidieregeling kalverhouders voor meer welzijn en ammoniakreductie

(31 July 2018)

Kalverhouders die willen investeren in welzijnsvriendelijke vloeren en systemen die ammoniakemissie van kalverstallen reduceren, kunnen van 1 oktober...

Helderheid fosfaatrechten voor vleesvee

(24 July 2018)

Na lang wachten heeft de minister eindelijk helderheid verschaft over haar plannen waarmee ze de vleesveehouderij wil vrijwaren voor de negatieve...

Vooraankondiging studiemiddag accountants en notarissen 18 september 2018

(13 July 2018)

Ondernemers hebben hoge verwachtingen van hun accountant op het gebied van advisering. Uit onderzoek van Exact blijkt dat 65% van de ondernemers, méér...

SAVE THE DATE – Plants and veggies… What’s in it for you?

(12 July 2018)

 
Naar welke ingrediënten is de food industrie nu echt op zoek?
Hoe vertalen we de vraag van de klant naar de mogelijkheden van de plant?
Kunnen we met...