Plannen Leegveld vastgesteld

Recent zijn de plannen in het kader van de gebiedsontwikkeling Leegveld vastgesteld. Deze plannen bestaan onder meer uit het nemen van hydrologische maatregelen en omvorming tot natuur ten behoeve van hoogveenherstel. De gebiedsontwikkeling heeft aanzienlijke gevolgen voor ondernemers, bewoners en grondeigenaren in het gebied. Het vastgestelde inpassingsplan ‘PAS Leegveld, Deurne’, het goedkeuringsbesluit, het projectplan Waterwet ‘Leegveld’ en het milieueffectrapport liggen t/m 31 januari 2019 ter inzage en zijn onder andere te raadplegen via de VOLGENDE WEBSITE.

Binnen de inzageperiode kan door belanghebbenden een beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is van toepassing verklaard op het inpassingsplan en het projectplan. Om die reden is het instellen van pro forma beroep niet mogelijk en dienen de beroepsgronden direct aangevoerd te worden. Arvalis kan voor u de gevolgen van deze vastgestelde plannen voor uw locatie onderzoeken en u desgewenst bijstaan in een beroepsprocedure. U kunt daartoe contact opnemen met Ben Spreeuwenberg (ruimtelijk adviseur) via 06-24718536 of Jacqueline de Wit (juriste) via 06-51490277.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter.
Let op: deze is zichtbaar op onze site.
Meer informatie? Neem contact op met de adviseur.

Meer nieuws

Klanten Arvalis vallen wederom in de prijzen

(10 January 2019)

Donderdag 3 januari vond de uitreiking van de Venrayse ondernemersprijzen plaats. En wederom gingen 2 Arvalis klanten er met de prijs vandoor. Deze...

Subsidie Jonge Landbouwers; ook emissiearme vloeren melkveehouderij subsidiabel

(09 January 2019)

In onze vorige nieuwsbrief wezen wij u op de POP3 subsidie voor Jonge Landbouwers die t/m 8 februari opengesteld is. Graag wijst Stan Bruijsten,...

Arvalis beweegt!

(08 January 2019)

Wat is een eerste nieuwsbrief van 2019, zonder een terugblik naar 2018? Michiel Geraedts, algemeen manager bij Arvalis, neemt de honneurs waar: ...

Einde stoppersregeling per 1-1-2020

(08 January 2019)

Eind oktober informeerde Arvalis zoveel mogelijk veehouders per brief over de gevolgen van de Uitvoeringsagenda ‘Vitale veehouderij voor een gezonde...

Nieuw GLB: na 2021 waarschijnlijk geen betalingsrechten

(08 January 2019)

Het huidige GLB-beleid geldt tot en met 2020. In de voorstellen van de EU-verordeningen is opgenomen dat een lidstaat die nu werkt met...