Regeling fosfaatreductieplan 2017: hoe nu verder?

Zoals beloofd in de nieuwsflits van 3 november jl., volgt hierbij een update over de uitvoering van de uitspraken van het Gerechtshof.

Het Gerechtshof heeft namelijk geoordeeld dat enkel de erkenning door RVO dat een melkveehouder onomkeerbare investeringen is aangegaan voor de peildatum (2 juli 2015) onvoldoende is om aan te nemen dat sprake is van een individuele buitensporige en onevenredige last voor die melkveehouder.
Volgens het Gerechtshof is hiervoor meer nodig, namelijk inzicht in alle bedrijfsmatige gegevens en omstandigheden van elke individuele veehouder zoals zijn vermogenspositie, de totale financieringspositie, eventuele nevenactiviteiten of overige inkomsten, eventuele mogelijkheden om de overtollige bedrijfsmiddelen op andere wijze aan te wenden en zo verder.

Navraag bij RVO leert dat zij zich op het standpunt stellen dat deze uitspraken de deur op een kier zetten voor schrijnende gevallen, waarvoor deze regeling in een individueel geval disproportioneel uitpakt. RVO zegt het beleidskader hiervoor nog aan het uitwerken te zijn. Hierover wordt op korte termijn een brief van de Minister verwacht.

Het is dus nog niet duidelijk op welke wijze hieraan invulling gegeven zal worden en op welke wijze dit vervolgens wordt getoetst door RVO.

De verwachting is wel dat een melkveehouder die aan wil tonen dat sprake is van een disproportionele last, uitgebreid inzage zal moeten geven in zijn financiële situatie. Daarbij is het de vraag voor welke melkveehouders dit traject zinvol zal zijn.

Wij verwachten eveneens dat deze trajecten een geruime tijd in beslag zullen gaan nemen. Dit heeft tot gevolg dat voor de invoering van het stelsel van fosfaatrechten, geen duidelijkheid wordt verwacht omtrent de positie van individuele melkveehouders die financiële verplichtingen zijn aangegaan voorafgaand aan de peildatum.

RVO heeft wel aangegeven dat zij voornemens zijn om melkveehouders voor wie het fosfaatreductieplan buiten werking is gesteld, nieuwe beschikkingen te gaan sturen over de reeds verstreken periodes. Mocht u tot deze categorie behoren en ontvangt u deze beschikkingen, overweeg dan goed of het zinvol is om daartegen bezwaar te maken, ook met inachtneming van het voorgaande.

Zodra er meer duidelijkheid komt vanuit de Minister of vanuit RVO over de wijze waarop melkveehouders aan kunnen tonen of sprake is van een individuele buitensporige en onevenredige last, dan zullen wij u hierover nader informeren.

Heeft u vragen over het fosfaatreductieplan? Neemt u dan gerust contact op met uw adviseur van Arvalis of met Jacqueline de Wit, juriste bij Arvalis via jdwit@spam-protectarvalis.nl 06-51490277.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Arvalis verhuist naar Nuth

(14 november 2017)

Ondernemers in agro-, feed- en foodsector helpen hun ambities waar te maken, dat is waar Arvalis zich al meer dan tien jaar mee bezig houdt. Een...

Stalderingsbank in Noord-Brabant geopend, handel overgelaten aan de markt

(14 november 2017)

De stalderingsbank van de provincie Noord-Brabant is per 1 november jongstleden officieel geopend. Een veehouder mag binnen een stalderingsgebied...

Afschaffing landbouwregeling in de omzetbelasting per 1 januari 2018

(14 november 2017)

Agrariërs kunnen sinds jaar en dag, gebruik maken van de landbouwregeling. Hierdoor hoeven ze geen BTW af te dragen, maar kunnen ze ook geen BTW...

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ ter inzage

(14 november 2017)

Van 13 november 2017 tot en met 27 december 2017 ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ ter inzage. Omdat de inhoud van het...

Arvalis ontmoet young potentials op Inspire 2017

(14 november 2017)

Inspire is een jaarlijks terugkerend bedrijfsevenement in de regio Horst/Venray waar jongeren die op zoek zijn naar een baan of stageplek, in contact...