Veel interesse voor informatiemiddagen fosfaatrechten Arvalis

De afgelopen week heeft Arvalis een tour door Limburg en Brabant gemaakt om melkveehouders bij te praten over fosfaatrechten. Uit de bijna 300 boeren die verspreid over 4 bijeenkomsten deelnamen, bleek wel dat de materie nog veel vraagtekens oproept.

“Ondernemen in de melkveehouderij is sinds de introductie van fosfaatrechten op 1 januari 2018 weer aan extra voorwaarden gebonden,” vertelt John Caubergh, manager van Arvalis. “En of ondernemers nu gaan stoppen, consolideren of groeien, ze gaan de gevolgen hiervan merken. Hoe ze het beste met deze gevolgen om kunnen gaan, stond centraal tijdens de 4 informatiemiddagen die we in Klimmen, Baexem, Venray en Deurne organiseerden.”

“Door de stapeling van wetgeving, merk je dat veel ondernemers niet meer weten waar ze aan toe zijn en onzeker zijn over wat ze nog te wachten staan,” vertelt Leo Peters, adviseur bij Arvalis en één van de sprekers tijdens de informatiemiddagen. “Dit maakt het maken van de juiste keuzes des te moeilijker. Aan ons de taak om deze ondernemers zoveel mogelijk op weg te helpen en daar waar nodig, verder bij te staan.”

Naast Leo Peters gaven ook Gido Lemmens, Maarten van Cruchten en Jacqueline de Wit tijdens de informatiemiddagen een presentatie.

Met vier goedbezochte middagen, kijkt Arvalis met een tevreden gevoel terug. Wij blijven de ontwikkelingen rondom de fosfaatrechten nauwgezet volgen en zullen alle belangrijke informatie hierover via onze nieuwsbrieven blijven communiceren.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, februari 2018

(14 februari 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, februari 2018

Over de aankoop van landbouwgrond alsnog overdrachtsbelasting betalen?

(07 februari 2018)

Het kan ook u overkomen. De aankoop van landbouwgrond wordt enkele jaren na aankoop alsnog voor de overdrachtsbelasting aangeslagen. Hoe is het...

Benut u de fiscale voordelen voor ombouw naar of realisatie van peilgestuurde drainage?

(07 februari 2018)

Een aantal ondernemers is bezig om landbouwpercelen te draineren of bestaande drainagesystemen om te bouwen naar peilgestuurde drainage.

Indien u...

Openstellingen Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg en Brabant

(07 februari 2018)

Provincie Limburg
Recent is door de Provincie Limburg het openstellingsbesluit gepubliceerd van de  subsidieregeling ‘Fysieke investeringen voor...

€6 miljard subsidie beschikbaar voor duurzame energie

(01 februari 2018)

Vanaf 13 maart 2018 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). Het betreft hier...