Wijzigingen in fosfaatreductieplan bekendgemaakt

Afgelopen vrijdag is de bij kamerbrief van 12 april jl. aangekondigde wijziging van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit heeft o.a. geresulteerd in het volgende:

- Niet melk-producerende bedrijven zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2017 vrijgesteld van de regeling.

- Voor melk-producerende bedrijven wordt met ingang van 1 mei 2017 een zogenaamd “jongveegetal” geïntroduceerd. Dit getal wordt berekend door het aanwezige jongvee in GVE (diercategorie 101 en 102) van de houder op 28 april 2017 te delen door het aantal runderen dat op die datum ten minste eenmaal heeft gekalfd.
In de toelichting bij de regeling wordt hiervoor als reden gegeven dat elk melk-producerend bedrijf voor het bereiken of behouden van zijn GVE-reductie zorg dient te dragen voor het in stand houden van het aandeel jongvee binnen de totale veestapel. Afvoer van jongvee telt alleen mee in de reductie als naar verhouding (in GVE) een gelijk aantal gekalfde koeien wordt afgevoerd.  Hiermee wil de staatsecretaris voorkomen dat melkproducerende bedrijven middels de afvoer van jongvee naar niet-melkvee producerende bedrijven aan de reductie kunnen voldoen.

Wij willen dit illustreren aan de hand van een voorbeeld:

 

Diercategorie     28-apr-17        
  Aantal GVE-norm Totaal GVE jongvee
  Rund tenminste 1x gekalfd* 100 1 100  
  Vrouwelijk rund < jaar* 60 0,23 13,8 13,8
  Vrouwelijk rund >= jaar* 60 0,53 31,8 31,8
 

 

 

145,6 45,6
   
  GVE Jongvee / GVE Koeien = Jongveegetal  
  45,6 / 100   0,456    

 

Stel, de melkveehouder in het voorbeeld moet 10 GVE reduceren. Bij deze reductie dient het berekende jongveegetal in acht te worden genomen, dit is in het voorbeeld 0,456 GVE per koe. Met inachtneming van het jongveegetal dienen ten minste 7 koeien afgevoerd te worden om te voorkomen dat het jongveegetal op dit bedrijf afneemt. Naast de 7 koeien moeten in dit voorbeeld 3 GVE middels jongvee afgevoerd worden, dit komt overeen met 6 pinken.

Indien ervoor gekozen wordt om 10 GVE te reduceren met uitsluitend afvoer van koeien is dit geen probleem, omdat hierdoor het “jongveegetal” juist toeneemt.

Indien een melk-producerend bedrijf aan zijn reductiedoelstelling wil voldoen door voornamelijk jongvee af te voeren, wordt niet langer voldaan aan het jongveegetal. In dat geval wordt ondanks het feit dat jongvee gereduceerd is toch het jongveegetal van 28 april 2017 aangehouden en zal hiermee dan ook een heffing tot gevolg hebben.
 
Stel dat de melkveehouder 5 melkkoeien en 10 pinken afvoert. Hiermee wordt weliswaar 10 GVE gereduceerd, maar zakt het jongveegetal op het bedrijf onder de 0,456 GVE. Hierdoor wordt niet voldaan aan de voorwaarden en krijgt de ondernemer alsnog over 2,72 GVE een heffing opgelegd.
Al met al mag de veehouder naar elke gewenste bestemming jongvee afvoeren ter reductie, maar het jongveegetal bepaalt of er sprake is van een reductie of niet. Reduceren door uitsluitend koeien af te voeren, is ingevolge de wijziging van het reductieplan dan ook geen enkel probleem.

- Voor veehouders die bij RvO reeds een in- en uitscharing hebben gemeld, bestaat de mogelijkheid om vóór 20 mei aanstaande een verzoek in te dienen. Middels dit verzoek heeft de veehouder de mogelijkheid om een aangepaste berekeningswijze te mogen hanteren. Hiermee wordt dan ook de mogelijkheid geboden om het jongveegetal te verlagen.

- Voor runderen die ten minste eenmaal hebben gekalfd, geldt dat alle afvoer telt als reductie, tenzij deze binnen 4 maanden weer terug komen op het bedrijf. Komen deze runderen echter binnen 4 maanden weer op het oorspronkelijke bedrijf terug, dan vindt een herberekening van de aanwezige GVE’s plaats.
Let op: deze voorwaarde geldt alleen voor runderen die ten minste eenmaal hebben gekalfd, dus niet voor jongvee.

- Bepaalde zeldzame rassen die na 1 oktober 2016 zijn of worden geboren, vallen niet onder de reductieregeling. Voorwaarde hiervoor is dat, door samenwerking van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en de stamboeken, de betreffende runderen worden gemerkt in het I&R-systeem.

- Dieren die in erkende quarantaine stallen worden gehouden, ten behoeve van export, zijn alsnog vrijgesteld van de regeling.

- De geldsommen die mogelijk geïnd gaan worden over periode 1 (maart en april), zullen over het melkgeld van de maand mei worden geïnd, dus begin juni.

Deze veranderingen hebben gevolgen voor de wijze waarop u vanaf 1 mei nog kunt reduceren. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u tot vragen leidt.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseurs van Arvalis:

Zuid-Limburg
Gido Lemmens (glemmens@spam-protectarvalis.nl, 06-55720240)
Marc Huntjens (mhuntjens@spam-protectarvalis.nl, 06-55721305)
Marion Wouters (mwouters@spam-protectarvalis.nl, 06-53247831)
Melissa Franssen (mfranssen@spam-protectarvalis.nl, 06-55720204)

Midden-Limburg
René Beek (rbeek@spam-protectarvalis.nl, 06-51843960)
Maarten van Cruchten (mvcruchten@spam-protectarvalis.nl, 06-57593986)

Noord-Limburg/Zuidoost-Brabant
Rene Beek (rbeek@spam-protectarvalis.nl, 06-51843960)
Leo Peters (lpeters@spam-protectarvalis.nl, 06-55720246)
Jacqueline de Wit (jdwit@spam-protectarvalis.nl, 06-51490277)
Jens Vullings (jvullings@spam-protectarvalis.nl, 06-43939706)

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Food From Food

(13 maart 2018)

Gezonde voeding is hot! Een steeds belangrijker aandachtsgebied binnen Arvalis vormt het verzilveren van de kansen die deze ontwikkeling biedt, voor...

Nieuwsbrief Arvalis, maart 2018

(07 maart 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, maart 2018

Wijzigingen vergroeningseisen per 1 januari 2018

(06 maart 2018)

Sinds 1 maart kunnen we weer van start met de gecombineerde opgave 2018. Graag wijst Melissa Franssen, adviseur bij Arvalis, u op aantal wijzigingen...

Doorsta jij de stresstest van Arvalis?

(06 maart 2018)

Wist je dat Arvalis deze hele week op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij aanwezig is? En dat iedereen die onze stresstest doorstaat, een gratis...

Gezonde voeding biedt nieuwe kansen

(06 maart 2018)

De roep naar informatie over waar producten vandaan komen, hoe ze gemaakt zijn en of ze daadwerkelijk gezond zijn, klinkt steeds harder en frequenter....