Wijzigingen vergroeningseisen per 1 januari 2018

Sinds 1 maart kunnen we weer van start met de gecombineerde opgave 2018. Graag wijst Melissa Franssen, adviseur bij Arvalis, u op aantal wijzigingen inzake de vergroeningseisen per 1 januari 2018:

Verbod gewasbeschermingsmiddelen
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is gedurende de teelt van EA-vanggewassen en -stikstofbindende gewassen verboden. Ook mag bij deze teelten geen gebruik worden gemaakt van zaaizaad dat is behandeld met gewasbeschermingsmiddelen.

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is bij onderzaai tot tenminste 8 weken na de oogst niet toegestaan. Ook niet indien het vanggewas reeds is ondergewerkt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is wel toegestaan na de inzaai van het volgende hoofdgewas.

EA-vanggewas
Voor de teelt van een EA-vanggewas zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd:

 1. Verruiming uiterste inzaaidatum
  De uiterste inzaaidatum van een EA-vanggewas na een hoofdteelt is nu 15 oktober (voorheen 30 september). Bij onderzaai van een EA-vanggewas moet het hoofdgewas uiterlijk 15 oktober worden geoogst.
 2. Teeltperiode
  De teeltperiode van een EA-vanggewas na een hoofdteelt blijft minimaal 10 weken.
 3. Onderzaai ook met vlinderbloemigen
  Naast onderzaai met gras is vanaf 2018 ook onderzaai met een vlinderbloemig gewas (bijv. rode klaver of voederwikke) toegestaan. Ook mag een mengsel van deze gewassen worden ondergezaaid.
 4. Mengsel met stikstofbindende gewas
  Indien een stikstofbindend gewas wordt gebruikt voor de invulling van de EA-verplichting, dan is het vanaf 2018 toegestaan om een mengsel te zaaien van een stikstofbindend gewas met andere gewassen. Dit mogen ook niet-stikstofbindende gewassen zijn. De toegestane stikstofbindende gewassen moeten wel in het mengsel overheersen (aandeel meer dan 50%).

Houd er tevens rekening mee dat u de aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte zaaizaad 5 jaar moet bewaren.

Voor vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Arvalis via 0475-355700

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Food From Food

(13 maart 2018)

Gezonde voeding is hot! Een steeds belangrijker aandachtsgebied binnen Arvalis vormt het verzilveren van de kansen die deze ontwikkeling biedt, voor...

Nieuwsbrief Arvalis, maart 2018

(07 maart 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, maart 2018

Doorsta jij de stresstest van Arvalis?

(06 maart 2018)

Wist je dat Arvalis deze hele week op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij aanwezig is? En dat iedereen die onze stresstest doorstaat, een gratis...

Gezonde voeding biedt nieuwe kansen

(06 maart 2018)

De roep naar informatie over waar producten vandaan komen, hoe ze gemaakt zijn en of ze daadwerkelijk gezond zijn, klinkt steeds harder en frequenter....

In de verkoop: Wieler 30 te Swalmen

(06 maart 2018)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...