Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
10 februari 2022

Belangrijke aandachtspunten 2022

Bij de gecombineerde opgave komen meerdere zaken samen die bepalend zijn voor de premies en het mestbeleid van het betreffende jaar. Leo Peters zet de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Gecombineerde Opgave 2022

Ook dit jaar is het weer mogelijk om vanaf 1 maart de jaarlijkse Gecombineerde Opgave in te dienen. Dit geldt voor iedere landbouwer die staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel met SBI-codes beginnend met 011, 012, 013, 014, 015, 016 en 1051.De Gecombineerde Opgave dient als basis in het kader van o.a.:

  • registratie CO2-emissies bij glastuinbouwbedrijven;
  • registratie percelen en aanmelden fosfaatdifferentiatie;
  • uitbetaling betalingsrechten en eventuele extra uitbetaling jonge landbouwers;
  • overige vergoedingen /premies zoals diergezondheidsfonds, brede weersverzekering, graasdierpremie, etc.;

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een actief landbouwbedrijf. Onder voorwaarden (o.a. accountantsverklaring) is het ook voor bedrijven die géén landbouw als hoofdactiviteit hebben, mogelijk om toch voor uitbetaling in aanmerking te komen als sprake is van voldoende landbouwactiviteiten als nevenactiviteit.

Betalingsrechten

2022 is het laatste jaar waarin betalingsrechten benut kunnen worden. De betalingsrechten komen eind 2022 namelijk te vervallen. Net als voorgaande jaren dienen de verkochte/verhuurde betalingsrechten uiterlijk 15 mei op naam van de gebruiker te staan. Alleen dán komen de betalingsrechten bij de gebruiker tot uitbetaling.

De waarde van de basispremie wordt ten opzichte van 2021 verlaagt met ca. €20 per hectare, hetgeen ook een verlaging van de vergroeningspremie tot gevolg heeft. De totale premie komt hiermee op ca. €340 per hectare mits wordt voldaan aan alle (rand)voorwaarden.

Vergroeningseisen

De voorwaarden m.b.t. de gewasdiversificatie, ecologische aandachtsgebieden (5%EA) en blijvend grasland zijn ongewijzigd ten opzichte van het afgelopen jaar. Percelen blijvend grasland, voor zover deze niet zijn gelegen in natura 2000-gebieden of zijn aangewezen als kwetsbaar grasland, mogen met inachtneming van de wetgeving uit de meststoffenwet gescheurd worden.

Voor bedrijven die normaal gebruik maken van derogatie is het de overweging waard (blijvend) grasland te scheuren nu derogatie in 2022 onzeker is. Mocht u grasland op zand- of lössgrond willen omzetten naar mais dan dient u ook deze percelen aan te melden voor mais. Houd er echter rekening mee dat wanneer het aandeel grasland kleiner is dan 75%, u niet meer automatisch vrijgesteld bent in het kader van de vergroeningeisen.

Bedrijfsoverdrachten

Als er sprake is van een bedrijfsoverdracht is het belangrijk dat een nieuw opgericht bedrijf tijdig wordt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Houd er ook rekening mee dat u moet beschikken over een EHerkenning welke gekoppeld is aan de juiste onderneming. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er de mogelijkheid om een machtiging af te geven aan iemand die namens het bedrijf mag handelen. De gemachtigde dient dan wel te beschikken over een eigen EHerkenning of DigiD.

Zodra de inschrijving bij de KvK heeft plaatsgevonden, dient de nieuwe onderneming bij RVO geactiveerd te worden alvorens er een overdracht bij RVO kan worden ingediend. Dit geldt niet voor overdrachten tussen reeds bestaande bedrijven.

Meld een overdracht zo spoedig mogelijk bij RVO zodat u op het nieuwe bedrijf de mogelijkheid heeft om tijdig een complete aanvraag/opgave in te dienen. Hiermee voorkomt u eventuele kortingen of, in het ergste geval, dat u volledig uitgesloten wordt.

Bij overdrachten dient u eveneens rekening te houden met o.a. de volgende aandachtspunten:

  • eventuele afroming fosfaatrechten;
  • instandhouding melkveefosfaatreferentie;
  • deelname pilot mineralenconcentraat als kunstmestvervanger;
  • doorgeven juiste relatienummer (BRS) aan mesttransporteur(s)/intermediair(s) en voerleveranciers;

Melden mais op zand- en lössgrond

Zorg ervoor dat u uiterlijk 15 februari a.s. uw percelen mais op zand- en lössgrond bij RVO heeft geregistreerd en aangemeld. Alleen dán is het in 2022 toegestaan om op het betreffende perceel mais te telen. Bij twijfel raden wij u aan het perceel aan te melden, terugtrekken kan altijd nog. Hierbij maakt het niet uit wie het perceel heeft aangemeld.

Op percelen die zijn aangemeld geldt de voorwaarde dat pas vanaf 16 maart drijfmest mag worden uitgereden, met uitzondering van grasland indien hier voor het scheuren tenminste één keer maaien of weiden plaatsvindt. Als een perceel is aangemeld maar u besluit vóór 15 maart drijfmest aan te wenden ten behoeve van een andere teelt, dient u eerst het betreffende perceel af te melden.

Het mestbeleid

Het areaal, bouwplan, grondsoort en fosfaattoestand van de percelen bepalen in grote mate de plaatsingsruimte van zowel fosfaat als stikstof (Ndier en Ntotaal) op het bedrijf. Om gebruik te mogen maken van de fosfaatdifferentiatie dient u te beschikken over geldige grondmonsters waarbij de grondmonsters die vanaf 16 mei 2018 zijn bemonsterd nog geldig zijn in 2022. Extra fosfaatruimte heeft invloed op de gebruiksruimte van mest maar ook als het gaat om o.a. grondgebondenheid, verwerkingsplicht, boer-boer transport, vogelaarvariant. Controleer of de grondmonsters nog geldig zijn en neem tijdig nieuwe monsters zodat u uiterlijk 15 mei de fosfaattoestand kunt opgeven bij de Gecombineerde Opgave.

Zoals u ziet kunnen wijzigingen in het bouwplan, gevolgen hebben voor zowel het voldoen aan de vergroeningseisen als voor de verschillende voorwaarden vanuit de meststoffenwet. Neem daarom bij twijfel contact op met uw adviseur van Arvalis zodat u de juiste keuzes maakt waaraan u kunt voldoen.

Regio Noord: Leo Peters (06-55720246)

Regio Midden: René Beek (06-51843960) of Stan Corstjens (06-51490276)

Regio Zuid: Gido Lemmens (06-55720240), Marion Wouters (06-53247831), Marc Huntjens (06-55721305) of Bram Brands (06-57593986)

 

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
arend-jan-cuperus
Roermond
Projectmanagement
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Nuth
Bedrijfsadvies
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
ger-van-den-hombergh
Venlo
Makelaardij
gido-lemmens
Nuth
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
guido-schriever
Roermond
Projectmanagement
huub-janssen
Roermond
Bedrijfsadvies
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-caubergh
Roermond
Projectmanagement
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
kevin-achten
Roermond, Venlo
Makelaardij
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Nuth
Bedrijfsadvies
marion-wouters
Nuth
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
mark-wijers
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
patricia-joosten
Roermond, Nuth
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-simons
Roermond
Projectmanagement
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond, Venlo
Bedrijfsadvies
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
tim-lommen
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
timon-dols
Roermond, Nuth
Makelaardij
Vragen over bedrijfsontwikkeling? Bel me! Marc Huntjens, Adviseur / Vestigingsleider
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten