Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
23 februari 2021

Bemesten grassnede voor mais op zand- en lössgrond toegestaan vanaf 16 februari

Maispercelen op zand- en lössgrond moesten uiterlijk 15 februari bij RVO zijn aangemeld. Wanneer en hoe mag de bemesting van deze percelen plaatsvinden? Marc Huntjens legt het uit.

Wanneer een gemeld perceel vóór de maisteelt bouwland is, mag pas vanaf 15 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Het is wel toegestaan om een grassnede, geteeld voor de mais, vóór 15 maart te bemesten. De bemesting moet plaatsvinden voor het maaien en/of beweiden.

Bemesten voorteelt gras toegestaan
De uitgestelde uitrijdatum op gemelde (mais)percelen geldt alleen voor bouwland en is van toepassing op drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib. Als het gemelde perceel nog grasland is, blijft het toegestaan om het perceel, onder voorwaarden, vanaf 16 februari te bemesten.

Grasoogst voor mais
Als voor de maisteelt nog een snede gras wordt geoogst en/of wordt beweid, is het toegestaan om in de periode van 16 februari t/m 14 maart drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib te gebruiken. RVO geeft aan dat de mest voor het moment van maaien/beweiden moet zijn toegediend.

Ook bij grasgroenbemester
Bovenstaande geldt ook als het gewas vorig najaar als groenbemesters is gezaaid. Het gewas moet wel voor meer dan 50% uit gras bestaan en voor de voederwinning worden gebruikt (na bemesting). Het is hierbij niet van belang wat de hoofdteelt in 2020 was. Dit geldt daardoor ook voor een grasgroenbemester gezaaid na mais.

Bemesten vaste mest toegestaan
Op de gemelde percelen mag, zoals voorheen, vanaf 1 februari vaste mest worden uitgereden. Dit geldt zowel voor bouwland als voor grasland.

Meldplicht blijft van toepassing
Op alle percelen waarop mais geteeld gaat worden, is de meldplicht altijd van kracht. Dit betekent dat percelen waar voorafgaand de maisteelt nog gras wordt geoogst/beweid ook uiterlijk 15 februari gemeld hadden moeten zijn bij RVO.

Voor vragen naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met de adviseur in uw regio:

Noord: Leo Peters (06-55720246 / lpeters@arvalis.nl)
Midden: Richard Smeets (06-57593986 / rsmeets@arvalis.nl) of René Beek (06-51843960 / rbeek@arvalis.nl)
Zuid: Marc Huntjens (06-55721305 / mhuntjens@arvalis.nl), Gido Lemmens (06-55720240 / glemmens@arvalis.nl) of Marion Wouters (06-53247831 / mwouters@arvalis.nl)

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over wonen in het buitengebied? Bel me! Frank Sijbers, Makelaar
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten