Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
03 juni 2022

Beperking beregening voor de Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel ter inzage tot 6 juli 2022.

De provincie Noord-Brabant heeft samen met de provincie Limburg het beheerplan gewijzigd vastgesteld ten aanzien van de vrijstelling van de vergunningsplicht Wnb van de activiteit grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening van open teelt.

In het beheerplan wordt de tekst met betrekking tot beregening aangepast. Aan de hand van grondwater- en oppervlaktewatermetingen is in de passende beoordeling geconcludeerd dat de grondwatersituatie in de Peelvenen niet voldoet aan de hoogveencriteria. Verder wordt aangegeven dat de staat van instandhouding van de Peelvenen ontoereikend is, mede vanwege verdroging. In de passende beoordeling is als eindconclusie opgenomen dat het uitsluiten van een significant negatief effect door de onttrekking van grondwater uit beregeningsputten ten behoeve van open teelt in de bufferzone niet mogelijk is. De provincies hebben nu besloten dat er op basis van artikel 2.9 lid 1 sub a van de Wet natuurbescherming geen vrijstelling van de natuurvergunning kan worden opgenomen in dit beheerplan, voor het onttrekken van grondwater uit beregeningsputten ten behoeve van de open teelt binnen de bufferzones.

Bufferzones
Aan Brabantse zijde wordt met de term bufferzones bedoeld de attentiezones en de invloedsgebieden N2000, die zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap en die de wettelijke basis vormen voor de vergunningen voor grondwateronttrekkingen. In de Omgevingsverordening Limburg 2014 wordt gesproken over ‘bufferzones verdroogde natuurgebieden’. Er is een kaart beschikbaar waarop de bufferzones van beide provincies worden weergegeven. Deze is ook op te vragen bij onderstaande contactpersonen van Arvalis.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit (met bijbehorende stukken), ligt nu ter inzage. De inzagetermijn loopt van 25 mei tot en met 6 juli en gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk, mondeling en per e-mail zienswijzen over dit ontwerp-wijzigingsbesluit naar voren brengen. Het is voor u als agrariër met grond in en rondom de betreffende gebieden ons inziens heel belangrijk dat u nu van zich laat horen. Het heeft immers grote gevolgen voor uw bedrijf in het geval u in de toekomst niet of nauwelijks grondwater meer mag onttrekken voor het beregenen van uw gewassen.

Wilt u weten of het Ontwerpbesluit Beheerplan Peelvenen ook gevolgen kan hebben voor u? Of wilt u weten of uw grond gelegen is binnen de bufferzones? Neem dan contact op met Job Camps (06-22536654) in Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant of met Stan Corstjens (06-51490276) in Midden-Limburg. Onze adviseurs en juristen voorzien u graag van informatie en kunnen desgewenst een zienswijze voor u opstellen.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
julienne-janssen
Roermond
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
len-joris
Roermond
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over bedrijfsopvolging, estate planning of vergunningen? Bel me! Marion Wouters, Adviseur
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten