Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
03 juni 2022

Beperking beregening voor de Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel ter inzage tot 6 juli 2022.

De provincie Noord-Brabant heeft samen met de provincie Limburg het beheerplan gewijzigd vastgesteld ten aanzien van de vrijstelling van de vergunningsplicht Wnb van de activiteit grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening van open teelt.

In het beheerplan wordt de tekst met betrekking tot beregening aangepast. Aan de hand van grondwater- en oppervlaktewatermetingen is in de passende beoordeling geconcludeerd dat de grondwatersituatie in de Peelvenen niet voldoet aan de hoogveencriteria. Verder wordt aangegeven dat de staat van instandhouding van de Peelvenen ontoereikend is, mede vanwege verdroging. In de passende beoordeling is als eindconclusie opgenomen dat het uitsluiten van een significant negatief effect door de onttrekking van grondwater uit beregeningsputten ten behoeve van open teelt in de bufferzone niet mogelijk is. De provincies hebben nu besloten dat er op basis van artikel 2.9 lid 1 sub a van de Wet natuurbescherming geen vrijstelling van de natuurvergunning kan worden opgenomen in dit beheerplan, voor het onttrekken van grondwater uit beregeningsputten ten behoeve van de open teelt binnen de bufferzones.

Bufferzones
Aan Brabantse zijde wordt met de term bufferzones bedoeld de attentiezones en de invloedsgebieden N2000, die zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap en die de wettelijke basis vormen voor de vergunningen voor grondwateronttrekkingen. In de Omgevingsverordening Limburg 2014 wordt gesproken over ‘bufferzones verdroogde natuurgebieden’. Er is een kaart beschikbaar waarop de bufferzones van beide provincies worden weergegeven. Deze is ook op te vragen bij onderstaande contactpersonen van Arvalis.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit (met bijbehorende stukken), ligt nu ter inzage. De inzagetermijn loopt van 25 mei tot en met 6 juli en gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk, mondeling en per e-mail zienswijzen over dit ontwerp-wijzigingsbesluit naar voren brengen. Het is voor u als agrariër met grond in en rondom de betreffende gebieden ons inziens heel belangrijk dat u nu van zich laat horen. Het heeft immers grote gevolgen voor uw bedrijf in het geval u in de toekomst niet of nauwelijks grondwater meer mag onttrekken voor het beregenen van uw gewassen.

Wilt u weten of het Ontwerpbesluit Beheerplan Peelvenen ook gevolgen kan hebben voor u? Of wilt u weten of uw grond gelegen is binnen de bufferzones? Neem dan contact op met Job Camps (06-22536654) in Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant of met Stan Corstjens (06-51490276) in Midden-Limburg. Onze adviseurs en juristen voorzien u graag van informatie en kunnen desgewenst een zienswijze voor u opstellen.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
arend-jan-cuperus
Roermond
Projectmanagement
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Nuth
Bedrijfsadvies
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
guido-schriever
Roermond
Projectmanagement
huub-janssen
Roermond
Bedrijfsadvies
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-caubergh
Roermond
Projectmanagement
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
kevin-achten
Roermond
Makelaardij
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Nuth
Bedrijfsadvies
marion-wouters
Nuth
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
mark-wijers
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
patricia-joosten
Roermond, Nuth
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-simons
Roermond
Projectmanagement
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
tim-lommen
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
timon-dols
Roermond, Nuth
Makelaardij
Vragen over het aanvragen van een vergunning? Bel me! Ben Spreeuwenberg, Adviseur / Vestigingsleider
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten