De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

Er is recent onderzoek verricht onder bedrijven, juristen en rechters naar de toepassing van zakelijke mediation. Zakelijke mediation hoor ik u denken, wat is dat?

Zakelijke mediation is begeleiding bij geschillen in familiebedrijven of andere midden- en kleinbedrijven. Bijvoorbeeld, er is onenigheid tussen de maten van de maatschap of tussen aandeelhouders onderling. Je wilt de relatie goed houden omdat je familie bent of al jaren samenwerkt, maar er moet wel snel een oplossing komen om te voorkomen dat het verschil van mening verder escaleert en de bedrijfsvoering blokkeert.

Of er is sprake van vastlopende contractuele relaties. Een bedrijf realiseert bijvoorbeeld een substantieel deel van de omzet bij een vaste afnemer, maar die afnemer betaalt vaak veel te laat. Als bedrijf sta je dan voor een dilemma. Je wilt die vaste afnemer niet kwijt, maar je kunt het je ook niet permitteren om veel te laat betaald te krijgen omdat je zelf ook aan je verplichtingen moet kunnen voldoen.

In zo’n geval kan mediation een oplossing bieden. Uit het onderzoek is zelfs gebleken dat het bij zakelijke mediation in ruim 75% van de gevallen, lukt om op eigen kracht, buiten de rechter om, tot een oplossing te komen. Wel zo prettig als je én het probleem wilt oplossen én de relatie goed wilt houden. 

Ook is het zo dat via mediation vaak sneller een oplossing kan worden bereikt dan via de gang naar de rechter. En die snelheid wordt erg gewaardeerd door ondernemers die kiezen voor zakelijke mediation.

Tenslotte laat het onderzoek zien dat zelfs bij ernstig geëscaleerde conflicten, zakelijke mediation goed werkt. De druk op de bedrijfsvoering is vaak over en weer zo groot dat er mede daardoor ruimte ontstaat voor een oplossing. Ook sluit het proces van mediation,  goed aan bij de wensen van de ondernemer, omdat je bij mediation zelf de afspraken kunt maken en niet afhankelijk bent van iemand anders (de rechter) die het voor jou invult.

Gezien de positieve uitkomsten van het onderzoek is het dan toch vreemd dat in de praktijk blijkt dat mediation minder vaak wordt ingezet bij zakelijke geschillen dan bij bijvoorbeeld arbeidszaken of echtscheidingen. Dit komt omdat bij arbeidszaken, mediation vaak wordt aangeraden door de Arbo-dienst en bij echtscheidingen is mediation al vele jaren een beproefd alternatief is voor de gang naar de rechter. Zakelijke mediation heeft echter nog niet dezelfde bekendheid. Ten onrechte, zo mag je wel concluderen uit de onderzoeksgegevens. De aan het onderzoek deelnemende ondernemers gaven een hoge waardering aan zakelijke mediation. 

Onze tip is dan ook, ga tijdig in gesprek, spreek u zo duidelijk mogelijk uit en schakel een mediator in om erbij te zitten en het gesprek oplossingsgericht te houden. Zodat u weer verder kunt met datgene waar u goed in bent: het runnen van uw bedrijf.
 

Meer blogs

Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

(26 februari 2019)

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

De mediator vertelt: Aandacht voor de pet

(26 februari 2019)

Petten zijn een veelvuldig voorkomende hoofddeksel. Aan de pet kun je haast één op één zien wie je in welke rol voor je hebt: politieagent, kok,...

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 december 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 november 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...

De mediator vertelt: Valkuilen bij conflicten

(16 oktober 2018)

Conflicten gaan nooit alleen over feiten. Gevoelens en meningen spelen een belangrijke rol. Evenals de visie die men op de feiten heeft en de doelen...