De mediator vertelt: Aandacht voor de pet

Petten zijn een veelvuldig voorkomende hoofddeksel. Aan de pet kun je haast één op één zien wie je in welke rol voor je hebt: politieagent, kok, rapper, postbode.

De hoofddeksel is meestal functioneel in die zin dat hij bescherming biedt of de functie of positie van de betreffende persoon aangeeft. Naast deze petten zijn er veel beroepsgroepen waar geen petten (meer) gedragen worden. 

Dit betekent dat het niet altijd aan iemands uiterlijk af te lezen is wat zijn positie ten opzichte van jou is. Je moet daarom uit de context en door middel van het stellen van vragen er achter zien te komen hoe hij ten opzichte van jou staat.

Ook de naam van iemands functie kan duidelijkheid geven: een vertegenwoordiger vertegenwoordigt bijvoorbeeld een bedrijf of product, een verkoper probeert een product te verkopen.

Vaak is het echter ook minder duidelijk welke rol iemand vervult en welke belangen hij of zij heeft. Bij conflictsituaties is het extra belangrijk dat duidelijk is wie welke rol vervult. Door de spanningen, emoties en gevoeligheden die er spelen zijn de conflictpartijen ook heel alert op wie van de betrokken partijen welke positie inneemt. 

Voor een advocaat is het vaak duidelijk: hij is belangenbehartiger van één partij. Maar hoe werkt dat bij een adviseur die zegt voor beide (conflict)partijen een goede oplossing te willen bereiken? Hoe gedraagt diegene zich? Welke vragen worden gesteld, welke voorstellen worden gedaan?

Een voorstel kan door één van de partijen al heel gauw worden opgevat als: “Dit is een voorstel dat voor de andere partij beter is dan voor mij.” Of: “Dat is een goede adviseur, want hij komt met een goed idee of voorstel.”

Voordat je het weet wordt een goed bedoelende adviseur door één van beiden gezien als iemand die toch méér voor de één dan voor de ander strijdt. De onpartijdigheid die vaak zo belangrijk is in de begeleiding naar oplossingen voor conflictpartijen, is daarom één van de belangrijkste kenmerken van een mediator, die partijen helpt een conflict op te lossen.

In een (goede) mediation worden daarom ook de spelregels over wie welke rol heeft goed van tevoren besproken en vastgelegd. Duidelijk moet zijn wie welke pet op heeft: adviseurs mogen partijdig zijn, advocaten komen op voor het belang van hún klant, maar een mediator mag geen partij kiezen, helpt om op een gelijkwaardige manier te kunnen onderhandelen, en helpt de partijen met het zelf vinden van een goede oplossing.
Niet alleen aan het begin, maar tijdens de hele mediation is het goed om te blijven opletten dat iedereen de afgesproken pet blijft ophouden. 
 

Meer blogs

Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

(26 februari 2019)

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

(30 januari 2019)

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

...

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 december 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 november 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...

De mediator vertelt: Valkuilen bij conflicten

(16 oktober 2018)

Conflicten gaan nooit alleen over feiten. Gevoelens en meningen spelen een belangrijke rol. Evenals de visie die men op de feiten heeft en de doelen...