De mediator vertelt: Als maten geen maatjes meer zijn

Een buitenstaander erbij halen als er problemen zijn in de samenwerking? "Nou nee", is dikwijls de eerste gedachte. "Dat moeten we toch onderling kunnen oplossen.” Toch blijkt steeds dat het zinvol is om vroegtijdig een mediator in te schakelen en daar niet pas aan te denken als het echt uit de hand is gelopen.

Er zijn in de land- en tuinbouw veel maatschappen en firma's. Het Burgerlijk Wetboek mag dan wel spreken over ‘maten’, maar zo goed zijn de onderlinge verhoudingen niet altijd. Het hoeft dan nog niet direct om een conflict te gaan. Ook als er voortdurend spanningen en irritaties zijn of als er weinig echte samenwerking en overleg is, is er alle reden om actief te zoeken naar een oplossing. Want een samenwerking die niet goed verloopt, kost het bedrijf (soms veel) winst en bederft het welzijn van alle betrokkenen.

Relatie
Bij veel samenwerkingsverbanden hebben de compagnons niet alleen een zakelijke relatie. De compagnon is in veel gevallen namelijk naaste familie. Een ouder-kind of broer-broer relatie is bijvoorbeeld van grote invloed op de verhouding als ‘vennoten’. Verder hebben de zakenpartners dikwijls met elkaars privé-situatie te maken omdat ze op het bedrijf wonen. Deze factoren kunnen een bron van kracht zijn, maar ook een bron van irritaties en problemen. Bij het oplossen van problemen moeten deze factoren terdege worden onderkend.

Touwtrekken
Kleine irritaties kunnen escaleren en uitgroeien tot een conflict, maar het kan ook zijn dat sprake is van een voortdurend ‘aanmodderen’. Of tot een situatie waarbij ieder zijn eigen gang gaat en er nauwelijks nog overleg is. Hoe kom je uit zo'n situatie? Een steeds terugkerend advies is: praat met elkaar. Toch is dat maar de halve waarheid. Essentieel bij dit praten is: op welk moment, waarover en vooral hoe! Als praten alleen maar neerkomt op oude verwijten en argumenten herhalen, kan het averechts werken. Uitpraten is in dat geval niets anders dan touwtrekken met een modderpoel ertussen.

Herstellen
Een mediator kan in zo'n situatie doen waartoe partijen op dat moment niet zelf toe in staat zijn, namelijk leidinggeven aan gezamenlijke gesprekken. Adviezen geven om de onderlinge communicatie te herstellen, partijen het inzicht (terug)geven hoe ze tot een oplossing kunnen komen, en het proces begeleiden naar een oplossing toe.

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Echter, bij samenwerkingsproblemen kan mediation ook zinvol zijn om conflicten te voorkomen. Wacht daarmee niet te lang. Mediation kost geld, maar een slecht lopende samenwerking kost veel meer!

Meer blogs

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 November 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...

De mediator vertelt: Valkuilen bij conflicten

(16 October 2018)

Conflicten gaan nooit alleen over feiten. Gevoelens en meningen spelen een belangrijke rol. Evenals de visie die men op de feiten heeft en de doelen...

De mediator vertelt: Hoe om te gaan met conflicten?

(17 September 2018)

Van Dale omschrijft een conflict als “strijd, verschil van mening”.

In de mediatonpraktijk merken we dat mensen die bij een conflict betrokken zijn,...

Gastblog: Natuurontwikkeling in het Roerdal van papier naar resultaat - Marc Niessen (gebiedsmakelaar Natuurrijk Limburg)

(22 August 2018)

Het is al weer bijna 10 jaar geleden dat de LLTB gezamenlijk met de gedeputeerde van de provincie Limburg 'de verklaring van Roermond' ondertekende....

De mediator vertelt: het kaf van het koren scheiden

(27 June 2018)

Zit u in een conflictsituatie waar u op eigen kracht niet meer uitkomt? Dan kunt u natuurlijk naar een advocaat stappen en een gerechtelijke procedure...