De mediator vertelt: het kaf van het koren scheiden

Zit u in een conflictsituatie waar u op eigen kracht niet meer uitkomt? Dan kunt u natuurlijk naar een advocaat stappen en een gerechtelijke procedure starten. Maar u kunt ook voor mediation kiezen.

Een mediator zorgt ervoor dat u weer met elkaar in gesprek komt. Een mediator zorgt ervoor dat u uw verhaal kunt doen en dat er naar u geluisterd wordt. Op deze manier wordt - onder begeleiding van de mediator - vaak een oplossing bereikt waar iedereen achter kan staan. Het is een oplossing die minder duur is dan een procedure en die bovendien blijvend is. Juist omdat u dit zelf heeft afgesproken.

Maar hoe kiest u dan voor een goede mediator? Want er is veel kaf tussen het koren. De naam ‘mediator’ is namelijk geen beschermde titel en er zijn ook mediators actief die niet aan kwaliteitseisen hoeven te voldoen omdat zij niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie.

Gekwalificeerde mediators zijn aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN). MfN-registermediators moeten namelijk aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zij hebben een erkende mediatoropleiding afgerond en moeten hun kennis en ervaring continu op peil houden. Zij werken volgens strenge gedragsregels en zijn onafhankelijk en onpartijdig. Ook worden zij periodiek gemonitord.

Arvalis heeft twee ervaren MfN-registermediators in dienst: Patricia Joosten en Thijs Tacken. Zij zijn gespecialiseerd in de agrarische sector; of het nu gaat om geschillen tussen maten of vennoten van een bedrijf, echtscheiding, erfrechtelijke geschillen of conflicten met gemeenten of buren. Het slagingspercentage van Patricia en Thijs is meer dan 80 %. Twijfelt u nog of een mediation iets voor u is? Bel dan gerust voor meer informatie.

Mr. Patricia Joosten 06-22616589
Ing. Thijs Tacken 06-51490274

Meer blogs

De mediator vertelt: Hoe om te gaan met conflicten?

(17 September 2018)

Van Dale omschrijft een conflict als “strijd, verschil van mening”.

In de mediatonpraktijk merken we dat mensen die bij een conflict betrokken zijn,...

Gastblog: Natuurontwikkeling in het Roerdal van papier naar resultaat - Marc Niessen (gebiedsmakelaar Natuurrijk Limburg)

(22 August 2018)

Het is al weer bijna 10 jaar geleden dat de LLTB gezamenlijk met de gedeputeerde van de provincie Limburg 'de verklaring van Roermond' ondertekende....

De mediator vertelt: Als maten geen maatjes meer zijn

(21 August 2018)

Een buitenstaander erbij halen als er problemen zijn in de samenwerking? "Nou nee", is dikwijls de eerste gedachte. "Dat moeten we toch onderling...

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 December 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 December 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...