De mediator vertelt: het kaf van het koren scheiden

Zit u in een conflictsituatie waar u op eigen kracht niet meer uitkomt? Dan kunt u natuurlijk naar een advocaat stappen en een gerechtelijke procedure starten. Maar u kunt ook voor mediation kiezen.

Een mediator zorgt ervoor dat u weer met elkaar in gesprek komt. Een mediator zorgt ervoor dat u uw verhaal kunt doen en dat er naar u geluisterd wordt. Op deze manier wordt - onder begeleiding van de mediator - vaak een oplossing bereikt waar iedereen achter kan staan. Het is een oplossing die minder duur is dan een procedure en die bovendien blijvend is. Juist omdat u dit zelf heeft afgesproken.

Maar hoe kiest u dan voor een goede mediator? Want er is veel kaf tussen het koren. De naam ‘mediator’ is namelijk geen beschermde titel en er zijn ook mediators actief die niet aan kwaliteitseisen hoeven te voldoen omdat zij niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie.

Gekwalificeerde mediators zijn aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN). MfN-registermediators moeten namelijk aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zij hebben een erkende mediatoropleiding afgerond en moeten hun kennis en ervaring continu op peil houden. Zij werken volgens strenge gedragsregels en zijn onafhankelijk en onpartijdig. Ook worden zij periodiek gemonitord.

Arvalis heeft twee ervaren MfN-registermediators in dienst: Patricia Joosten en Thijs Tacken. Zij zijn gespecialiseerd in de agrarische sector; of het nu gaat om geschillen tussen maten of vennoten van een bedrijf, echtscheiding, erfrechtelijke geschillen of conflicten met gemeenten of buren. Het slagingspercentage van Patricia en Thijs is meer dan 80 %. Twijfelt u nog of een mediation iets voor u is? Bel dan gerust voor meer informatie.

Mr. Patricia Joosten 06-22616589
Ing. Thijs Tacken 06-51490274

Meer blogs

Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

(26 februari 2019)

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

De mediator vertelt: Aandacht voor de pet

(26 februari 2019)

Petten zijn een veelvuldig voorkomende hoofddeksel. Aan de pet kun je haast één op één zien wie je in welke rol voor je hebt: politieagent, kok,...

De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

(30 januari 2019)

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

...

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 december 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 november 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...