De mediator vertelt: Hoe om te gaan met conflicten?

Van Dale omschrijft een conflict als “strijd, verschil van mening”.

In de mediatonpraktijk merken we dat mensen die bij een conflict betrokken zijn, dit niet altijd in gelijke mate ervaren. Wat voor de één dusdanig conflict is dat hij er ’s nachts niet meer van slaapt en overdag niet meer goed functioneert, wordt door de ander soms niet eens als conflict gezien. Met als gevolg dat de eerstgenoemde er nog meer onder gebukt gaat omdat hij of zij zich niet gezien en gehoord voelt. Of omdat hij het idee heeft dat de ander het conflict bagatelliseert.

Als een persoon zich onvoldoende bewust is van een conflict, is het soms een echte uitdaging om deze persoon aan de gesprekstafel te krijgen. Vaak krijgen we dan in eerste instantie de reactie dat er niets aan de hand is of dat de reactie overdreven is. Maar ook als maar één persoon een conflict ervaart, is het belangrijk om het samen uit te praten onder begeleiding van een deskundige mediator. Misschien nog wel meer, omdat het kennelijk niet meer lukt tot elkaar door te dringen.

Tijdens het eerste gesprek wordt dan vaak de vraag gesteld: ”Waarom heb je me dat dan niet eerder gezegd? Dan had ik er wat aan kunnen doen”. Waarop dan vaak als reactie komt: “Dat heb ik niet één keer, maar wel twintig keer gedaan.” Vaak zijn beide personen oprecht in hetgeen zij aangeven. De boodschap is -om welke reden dan ook- vaak niet goed overgekomen. Of misschien leefde de hoop dat het wel over zou waaien.

Al pratende komt dan eindelijk de erkenning van het conflict. En dat is de eerste stap naar een oplossing.

Ook komt het voor dat personen de verantwoordelijkheid voor een conflict en het oplossen daarvan uit de weg gaan en er bijvoorbeeld voor kiezen dit ‘uit handen te geven’ aan een advocaat. Waarmee heel treffend onder woorden wordt gebracht dat de advocaat dan de verantwoordelijkheid krijgt een juridische oplossing te forceren. Met het gevaar dat de opdrachtgever door de rechter in het ongelijk wordt gesteld.

Bij mediation gaat het niet om wie (juridisch) gelijk heeft, maar om de erkenning van de geschilpunten en het samen bedenken van oplossingen daarvoor. Dat maakt mediation uitermate geschikt voor diegenen die (met hulp van de mediator) op eigen kracht een goede oplossing willen bedenken. Een oplossing die ook beter voelt en waar je je (gemakkelijker) aan houdt, omdat je er over mee hebt kunnen praten en beslissen.

Wilt u meer weten over mediation en wat het eventueel voor u kan betekenen, neem dan contact op met onze gecertificeerde mediators, Patricia Joosten (06-22616589) of Thijs Tacken (06-51490274).

Meer blogs

Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

(26 februari 2019)

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

De mediator vertelt: Aandacht voor de pet

(26 februari 2019)

Petten zijn een veelvuldig voorkomende hoofddeksel. Aan de pet kun je haast één op één zien wie je in welke rol voor je hebt: politieagent, kok,...

De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

(30 januari 2019)

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

...

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 december 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 november 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...