De mediator vertelt: Valkuilen bij conflicten

Conflicten gaan nooit alleen over feiten. Gevoelens en meningen spelen een belangrijke rol. Evenals de visie die men op de feiten heeft en de doelen die men nastreeft. 

Het is een valkuil om te veronderstellen dat als de feiten in beeld zijn gebracht, de oplossing voor het conflict gevonden is. Een voorbeeld: er ontstaat onenigheid tussen twee maten in een maatschap. Eén maat is arbeidsongeschikt en kan niet meer de benodigde arbeid leveren. Hierdoor ontstaan spanningen in de samenwerking. Een op feiten gebaseerde oplossing zou dan zijn: De arbeidsongeschikte maat stapt uit de maatschap en er wordt een arbeidskracht aangetrokken. Het probleem met de arbeid is dan inderdaad opgelost, maar de spanning tussen de maten nog niet. 

Een andere valkuil is dat de betrokken partijen de feiten (uit het verleden) blijven herhalen en aangeven wat hun visie daarop is. Een risico is dat het hierbij blijft en dat partijen eindeloos in het verleden blijven hangen. De oplossing wordt niet gevonden als het blijft bij oude koeien uit de sloot halen.

Weer een andere valkuil is dat er doelen gesteld worden die onhaalbaar zijn. En als men hier dan maar sterk genoeg aan vasthoudt, is een constructief gesprek onmogelijk. Een strategie als deze waarbij de kop in 't zand wordt gestoken, levert geen bijdrage aan de oplossing van het conflict.

Maar ook een gesprek waar gevoelens en wensen centraal staan, maar feiten buiten beschouwing gelaten worden, leidt tot een situatie van wegdromen, hetgeen voor de betrokkenen prettig kan zijn, maar niet altijd bijdraagt aan de oplossing van het conflict.

In een proces van conflictoplossing door middel van mediation, is het de taak van de bemiddelaar (mediator) om te zorgen dat er door de partijen een goede inventarisatie wordt gemaakt van de feiten en de wijze waarop ieder van de betrokkenen deze beoordeelt. Daarnaast is het in de bemiddeling van belang dat er ruimte is voor emoties (verdriet, boosheid, angst), want altijd schuilt áchter de emotie de kern van het probleem. Als partijen er vervolgens ook nog in slagen om naar elkaar toe duidelijk te maken waar ze nu eigenlijk naar toe willen en wat ze écht belangrijk vinden, dan kan worden begonnen met het zoeken naar een oplossing.

Wilt u meer weten over mediation en wat het eventueel voor u kan betekenen, neem dan contact op met onze gecertificeerde mediators, Patricia Joosten (06-22616589) of Thijs Tacken (06-51490274).

Meer blogs

Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

(26 februari 2019)

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

De mediator vertelt: Aandacht voor de pet

(26 februari 2019)

Petten zijn een veelvuldig voorkomende hoofddeksel. Aan de pet kun je haast één op één zien wie je in welke rol voor je hebt: politieagent, kok,...

De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

(30 januari 2019)

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

...

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 december 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 november 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...