De mediator vertelt: Valkuilen bij conflicten

Conflicten gaan nooit alleen over feiten. Gevoelens en meningen spelen een belangrijke rol. Evenals de visie die men op de feiten heeft en de doelen die men nastreeft. 

Het is een valkuil om te veronderstellen dat als de feiten in beeld zijn gebracht, de oplossing voor het conflict gevonden is. Een voorbeeld: er ontstaat onenigheid tussen twee maten in een maatschap. Eén maat is arbeidsongeschikt en kan niet meer de benodigde arbeid leveren. Hierdoor ontstaan spanningen in de samenwerking. Een op feiten gebaseerde oplossing zou dan zijn: De arbeidsongeschikte maat stapt uit de maatschap en er wordt een arbeidskracht aangetrokken. Het probleem met de arbeid is dan inderdaad opgelost, maar de spanning tussen de maten nog niet. 

Een andere valkuil is dat de betrokken partijen de feiten (uit het verleden) blijven herhalen en aangeven wat hun visie daarop is. Een risico is dat het hierbij blijft en dat partijen eindeloos in het verleden blijven hangen. De oplossing wordt niet gevonden als het blijft bij oude koeien uit de sloot halen.

Weer een andere valkuil is dat er doelen gesteld worden die onhaalbaar zijn. En als men hier dan maar sterk genoeg aan vasthoudt, is een constructief gesprek onmogelijk. Een strategie als deze waarbij de kop in 't zand wordt gestoken, levert geen bijdrage aan de oplossing van het conflict.

Maar ook een gesprek waar gevoelens en wensen centraal staan, maar feiten buiten beschouwing gelaten worden, leidt tot een situatie van wegdromen, hetgeen voor de betrokkenen prettig kan zijn, maar niet altijd bijdraagt aan de oplossing van het conflict.

In een proces van conflictoplossing door middel van mediation, is het de taak van de bemiddelaar (mediator) om te zorgen dat er door de partijen een goede inventarisatie wordt gemaakt van de feiten en de wijze waarop ieder van de betrokkenen deze beoordeelt. Daarnaast is het in de bemiddeling van belang dat er ruimte is voor emoties (verdriet, boosheid, angst), want altijd schuilt áchter de emotie de kern van het probleem. Als partijen er vervolgens ook nog in slagen om naar elkaar toe duidelijk te maken waar ze nu eigenlijk naar toe willen en wat ze écht belangrijk vinden, dan kan worden begonnen met het zoeken naar een oplossing.

Wilt u meer weten over mediation en wat het eventueel voor u kan betekenen, neem dan contact op met onze gecertificeerde mediators, Patricia Joosten (06-22616589) of Thijs Tacken (06-51490274).

Meer blogs

Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

(03 October 2017)

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de...

Wie geef u het vertrouwen?

(11 September 2017)

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit is natuurlijk een legitieme vraag voor mensen die een dagje ouder worden, maar zeker ook...

Zachte plannen met harde gevolgen voor planschade claims

(16 August 2017)

Ruimtelijke plannen bieden vaak meer mogelijkheden dan waarvan op dat moment gebruik wordt gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bouwtitel voor...

Oververhitting op de particuliere huizenmarkt?

(05 July 2017)

De krapte op de particuliere woningmarkt neemt zichtbaar toe. Van alle provincies in Nederland is Limburg deze keer de koploper. Er staan op dit...

Gastblog: Waar een wil is, is een weg – Paulien Sijbers (programmamanager Natuurrijk Limburg)

(13 June 2017)

Natuurrijk Limburg is een collectief van gemotiveerde boeren en particulieren. Natuurrijk Limburg verbindt mensen met hetzelfde idee: namelijk dat...