Gastblog: Waar een wil is, is een weg – Paulien Sijbers (programmamanager Natuurrijk Limburg)

Natuurrijk Limburg is een collectief van gemotiveerde boeren en particulieren. Natuurrijk Limburg verbindt mensen met hetzelfde idee: namelijk dat natuur en landbouw meer bereiken als ze hun krachten bundelen. Oplossingen voor meer biodiversiteit, goed ondernemerschap en verrijking van leefbaarheid zitten niet in de optimalisatie van natuur en optimalisatie van landbouw naast elkaar, maar in een steeds meer natuurinclusieve landbouw én landbouwinclusieve natuur.

In 2013 is Natuurrijk Limburg opgericht door de LLTB. De LLTB zag toen al in dat familiebedrijven een zekerdere toekomst zouden hebben wanneer ze als ondernemers naar natuurontwikkeling en -beheer zouden kijken; als ze bedreigingen zouden omzetten in kansen.

Het doel van Natuurlijk Limburg is niet om meer natuur te maken ten koste van goede landbouwgrond. Natuurrijk Limburg komt juíst op voor de belangen van de landbouw. Door goede landbouwgrond met rust te laten en natuur te maken op plekken waar dit nut heeft vanwege aansluiting op bestaande natuur en waar vraag en aanbod is vanuit agrariërs en particulieren. Zij maken dit vervolgens onderdeel van hun bedrijf. Op die manier blijft de omgeving iets van díe mensen die 70% van de grond in Limburg in handen hebben.

Natuurrijk Limburg is geen organisatie die denkt het antwoord klaar te hebben op alle uitdagingen waar zowel landbouw als natuur voor staan. Natuurrijk Limburg is een verzameling van meer dan 1000 boeren en particulieren, elk met hun eigen vakkennis en gebiedskennis. Natuurrijk Limburg verbindt deze mensen met elkaar en ondersteunt ze op professionele wijze om een duurzaam resultaat mogelijk te maken. Natuurrijk Limburg  moedigt haar leden vooral aan om naar hun doelen en win-win situaties toe te werken, om te proberen en te leren van het resultaat. Waar een wil is, is een weg. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijkt u dan dit filmpje eens. Hierin proberen we in 80 seconden uit te leggen wat Natuurrijk Limburg doet: https://www.youtube.com/watch?v=Byf7mEYLe1w

Meer blogs

De mediator vertelt: het kaf van het koren scheiden

(27 June 2018)

Zit u in een conflictsituatie waar u op eigen kracht niet meer uitkomt? Dan kunt u natuurlijk naar een advocaat stappen en een gerechtelijke procedure...

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 December 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 December 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 November 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

(24 October 2017)

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar...