Gelijk krijgen ten koste van alles en iedereen

Dat is dus waar het NIET om gaat bij mediation.

Als mediator word ik vaak ingeschakeld voor volledig vastgelopen conflictsituaties. Vaak loopt er zelfs al een gerechtelijke procedure. Soms zelfs al een hoger beroep. Vaak zijn partijen volledig verstrikt geraakt in een juridisch steekspel dat nog maar weinig te maken heeft met het probleem waar het ooit mee begon. Steeds meer argumenten zijn erbij gehaald om het eigen gelijk te onderstrepen. Dikke dossiers en hoge rekeningen van de advocaat zijn het gevolg. Als ik partijen hierover spreek, hoor ik vaak: “Hoe heeft het zo ver kunnen komen?”

Had dat ook anders gekund?

Vaak wel. Als beide partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, kan vaak een oplossing worden bereikt die voor iedereen goed voelt en die iedereen de kans geeft om verder te gaan. Een oplossing die vaak veel beter voelt dan de beslissing van een rechter na een lange en vaak dure procedure. Vooral als je nog vaak met elkaar te maken krijgt, is zo’n oplossing wel zo prettig. Bijvoorbeeld omdat je samen kinderen hebt, omdat je met elkaar samenwerkt binnen hetzelfde bedrijf of omdat je familie of buren van elkaar bent.

Soms lukt dit echter niet op eigen kracht. In zo’n geval kan met ondersteuning van een mediator, vaak wel een oplossing worden bereikt. Een mediator is namelijk getraind in het weer op gang brengen en houden van de communicatie. En een mediator zorgt ervoor dat de gesprekken met wederzijds respect verlopen en dat de bereikte oplossing goed wordt vastgelegd.

Kun je mediation inzetten bij ieder geschil?

Dit hangt af van de motivatie van de partijen zelf. Mediation kun je niet opleggen. Partijen moeten er zelf voor willen gaan. Mediation is hard werken, met als inzet een goede, duurzame oplossing voor iedereen.

Twijfelt u of mediation voor uw geschil een oplossing kan zijn? Voer dan onderstaande zelftest uit.

Wilt u:

  • Een redelijke oplossing?
  • Een oplossing in een situatie waar u nog vaker met de andere partij te maken heeft?
  • De onderlinge communicatie of verstandhouding waar mogelijk herstellen?
  • Een snellere en minder dure oplossing?
  • Een oplossing op maat waar u zelf invloed op heeft?
  • Een totaaloplossing voor meerdere geschillen met dezelfde partij?

Als u op één of meer van bovenstaande vragen ja heeft ingevuld, dan is mediation waarschijnlijk geschikt voor u. Bij twijfel kunt u gerust eens vrijblijvend contact opnemen met Thijs Tacken (06-51490274) of met mijzelf, Patricia Joosten (06-22616589). Wij zijn beide werkzaam als gecertificeerd mediator bij Arvalis. 

Meer blogs

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 december 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 december 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 november 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

(24 oktober 2017)

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar...

Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

(03 oktober 2017)

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de...