Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de verkoop van glastuinbouwbedrijven werd ingezet met als gevolg een negatieve prijsvorming, merken we sinds enige tijd echter dat er weer een kentering heeft plaatsgevonden.

De negatieve prijsvorming ontstond doordat er door de meeste ondernemers in de glastuinbouwsector niet veel verdiend werd in die tijd. Bovendien waren financiers door de crisis niet scheutig met het verstrekken van leningen voor overbrugging en voor aankopen. Het bestaande onderpand ging in waarde mee omlaag en daarmee was de negatieve spiraal met betrekking tot de verkoopbaarheid van aangeboden glastuinbouwbedrijven compleet.

In de jaren na 2010 werden er slechts nog enkele courante bedrijven aangekocht door een relatief kleine groep ondernemers die de financiering nog wel voor elkaar wisten te krijgen en hun bedrijfsomvang wisten op te schalen. Door de relatief lage koopsom daalde vaak de gemiddelde kostprijs.

Na die periode is het een tijdlang rustig geweest op de markt van aanbod en vraag naar glastuinbouwbedrijven. Ook de realisering van nieuwe bedrijven was in deze tijd meer uitzondering dan regel.

Sinds enige tijd is er echter een verandering merkbaar. De vraag naar glastuinbouwbedrijven - zowel koop als huur - neemt inmiddels sterk toe waarbij het aanbod slechts minimaal is. Dit is ook merkbaar bij kassenbouwers en installateurs die momenteel vol in het werk zitten en  waar de wachttijden inmiddels weer oplopen. De vraag naar locaties voor nieuwvestiging is nog beperkt maar zal bij een gedoseerd aanbod van  bestaande locaties, waarschijnlijk ook gaan toenemen.

Voor glastuinbouwondernemers die voornemens zijn om hun bedrijf op termijn te beëindigen en om te zetten in klinkende munt, bieden deze tijden mogelijk perspectief. Wilt u hierover eens van gedachten wisselen, neem dan vrijblijvend contact met één van onze makelaars op.

Meer blogs

Wie geef u het vertrouwen?

(11 september 2017)

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit is natuurlijk een legitieme vraag voor mensen die een dagje ouder worden, maar zeker ook...

Zachte plannen met harde gevolgen voor planschade claims

(16 augustus 2017)

Ruimtelijke plannen bieden vaak meer mogelijkheden dan waarvan op dat moment gebruik wordt gemaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bouwtitel voor...

Oververhitting op de particuliere huizenmarkt?

(05 juli 2017)

De krapte op de particuliere woningmarkt neemt zichtbaar toe. Van alle provincies in Nederland is Limburg deze keer de koploper. Er staan op dit...

Gastblog: Waar een wil is, is een weg – Paulien Sijbers (programmamanager Natuurrijk Limburg)

(13 juni 2017)

Natuurrijk Limburg is een collectief van gemotiveerde boeren en particulieren. Natuurrijk Limburg verbindt mensen met hetzelfde idee: namelijk dat...

Pachtprijzen 2017

(24 mei 2017)

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Voor...