Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig tot slecht verkaveld zijn, is een realiteit waar veel ondernemers mee te maken hebben. Om efficiënt werken voor deze ondernemers toch mogelijk te maken, hebben Arvalis en Kadaster - in opdracht van de LLTB - een onderzoek uitgevoerd naar kansrijke gebieden om de verkaveling te verbeteren.

Dit onderzoek heeft geleid tot 8 aanvragen in het kader van het PlattelandsOntwikklingsProgramma, POP3. In het voorjaar zijn 5 projecten goedgekeurd, in oktober zijn nog 3 gebieden aangevraagd. De beschikking van deze gebieden wordt in maart 2018 verwacht.

Met behulp van deze projecten is het mogelijk om in de betreffende gebieden de kavelstructuur te verbeteren. Daarmee wordt het streven om sneller en efficiënter te werken en dus kosten te besparen, mogelijk gemaakt.

Het eerste gebied dat aan de beurt was, was het ‘gebied Beek’. Dit behelst grofweg het gebied wat buiten eerdere verkavelingen viel vanwege de toen nog te verwachten Oost-Westbaan van Maastricht-Aachen Airport. De eerste sessie waarin de deelnemers zelf een ruilplan maken, is inmiddels achter de rug en het resultaat is erg positief. Na de uitwerking wordt het plan in een tweede werksessie door de deelnemers vastgesteld. Het ambitieuze streven om een ruilplan binnen 2-3 maanden klaar te hebben voor verder afhandeling door notaris en kadaster is haalbaar.

Inmiddels is het traject ook in ‘gebied Kessel Baarlo’ opgestart. Op dit moment wordt de belangstelling voor deelname geïnventariseerd. In 2018 krijgt dit project een vervolg met een startavond; het moment van Go or No-Go.

Naast de wat grotere projecten zijn er ook mogelijkheden voor kleinere projecten. Het betreft dan meestal een onderlinge ruiling van 3 tot 5 partijen. Mocht u dergelijke ruiltrajecten overwegen, neem dan gerust contact met Arvalis op. Wij helpen u graag verder om dergelijke trajecten ook met behulp van subsidie af te handelen.

 

 

Meer blogs

De mediator vertelt: het kaf van het koren scheiden

(27 June 2018)

Zit u in een conflictsituatie waar u op eigen kracht niet meer uitkomt? Dan kunt u natuurlijk naar een advocaat stappen en een gerechtelijke procedure...

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 December 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 November 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

(24 October 2017)

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar...

Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

(03 October 2017)

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de...