Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig tot slecht verkaveld zijn, is een realiteit waar veel ondernemers mee te maken hebben. Om efficiënt werken voor deze ondernemers toch mogelijk te maken, hebben Arvalis en Kadaster - in opdracht van de LLTB - een onderzoek uitgevoerd naar kansrijke gebieden om de verkaveling te verbeteren.

Dit onderzoek heeft geleid tot 8 aanvragen in het kader van het PlattelandsOntwikklingsProgramma, POP3. In het voorjaar zijn 5 projecten goedgekeurd, in oktober zijn nog 3 gebieden aangevraagd. De beschikking van deze gebieden wordt in maart 2018 verwacht.

Met behulp van deze projecten is het mogelijk om in de betreffende gebieden de kavelstructuur te verbeteren. Daarmee wordt het streven om sneller en efficiënter te werken en dus kosten te besparen, mogelijk gemaakt.

Het eerste gebied dat aan de beurt was, was het ‘gebied Beek’. Dit behelst grofweg het gebied wat buiten eerdere verkavelingen viel vanwege de toen nog te verwachten Oost-Westbaan van Maastricht-Aachen Airport. De eerste sessie waarin de deelnemers zelf een ruilplan maken, is inmiddels achter de rug en het resultaat is erg positief. Na de uitwerking wordt het plan in een tweede werksessie door de deelnemers vastgesteld. Het ambitieuze streven om een ruilplan binnen 2-3 maanden klaar te hebben voor verder afhandeling door notaris en kadaster is haalbaar.

Inmiddels is het traject ook in ‘gebied Kessel Baarlo’ opgestart. Op dit moment wordt de belangstelling voor deelname geïnventariseerd. In 2018 krijgt dit project een vervolg met een startavond; het moment van Go or No-Go.

Naast de wat grotere projecten zijn er ook mogelijkheden voor kleinere projecten. Het betreft dan meestal een onderlinge ruiling van 3 tot 5 partijen. Mocht u dergelijke ruiltrajecten overwegen, neem dan gerust contact met Arvalis op. Wij helpen u graag verder om dergelijke trajecten ook met behulp van subsidie af te handelen.

 

Meer blogs

De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

(30 januari 2019)

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

...

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 december 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 november 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...

De mediator vertelt: Valkuilen bij conflicten

(16 oktober 2018)

Conflicten gaan nooit alleen over feiten. Gevoelens en meningen spelen een belangrijke rol. Evenals de visie die men op de feiten heeft en de doelen...

De mediator vertelt: Hoe om te gaan met conflicten?

(17 september 2018)

Van Dale omschrijft een conflict als “strijd, verschil van mening”.

In de mediatonpraktijk merken we dat mensen die bij een conflict betrokken zijn,...