Verhuizing Arvalis naar Venlo maakt verbinding tussen agro en innovatie mogelijk

Bijna een maand geleden verhuisde Arvalis van de Oelderse Halte in Oirlo naar de Villa Flora in Venlo. De overgang naar deze nieuwe locatie brengt enorme mogelijkheden voor de toekomst met zich mee. Juist door de fysieke aanwezigheid op Brightlands Campus Greenport Venlo wordt Arvalis nu in staat gesteld  om de verbinding te gaan maken tussen specifieke vragen en uitdagingen bij onze klanten leven en de mogelijkheden die de snel groeiende campus-faciliteiten nu en in de toekomst bieden.

Vanzelfsprekend komt deze stap niet uit de lucht gevallen. Al meerdere jaren zijn diverse projectleiders van Arvalis (in opdracht van Provincie Limburg) mee aan het bouwen aan het unieke eco-systeem op het voormalig Floriade-terrein. Een campus in ontwikkeling die de thema’s Alternatieve grondstoffen, Nieuwe teelten en – technieken en voeding en gezondheid op een unieke wijze met elkaar verbindt.

2017 wordt daarbij het jaar van fysieke ontwikkelingen op het terrein. Naast de activiteiten van diverse  agro-gerelateerde bedrijven (Cultus Agro, Arvalis, Botany) wordt dit jaar concreet gestart met de realisatie van een aantal open-innovatie faciliteiten die unieke kansen gaan bieden voor de primaire sector. Realisatie van het BioTreatCenter als faciliteit voor innovaties op het gebied van be- en verwerking van biomassa, start van de bouw van BrightCluster waarin Agro en High Tech samenkomen alsmede de doorontwikkeling van diverse laboratoriumfaciliteiten op het vlak van gezonde voeding zijn daarbij maar enkele voorbeelden van ontwikkelingen waar Arvalis direct danwel indirect bij betrokken is geweest. Met de vestiging van Arvalis in het hart van deze ontwikkelingen wordt nu dan ook de vertaalslag gemaakt van deze ontwikkelingen naar u als klant van Arvalis. 

Arvalis hoopt daarbij  in de toekomst nog meer dan al het geval is, dé partner voor u als ondernemer te zijn. Zowel op het vlak van uw reguliere bedrijfsvoering als de doorontwikkeling van uw innovatieve idee!

Bent u nu al benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u al specifieke vragen of ideeën, neem dan contact op met uw reguliere adviseur bij Arvalis of met Patrick Lemmens via 06-22693273 of plemmens@spam-protectarvalis.nl

Meer blogs

Kiezen

(12 april 2017)

Het jaarthema van Arvalis, is ook de titel van mijn blog. Kiezen. Dagelijks worden we geconfronteerd met het maken van keuzes. Keuzes die soms voor de...

De bouwaanvraag: hoe gaat dat nu straks?

(12 april 2017)

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (kortweg:...

Woning (ver)kopen? Let op de bestemming!

(02 maart 2017)

Wonen in het Limburgse buitengebied is de droom van menigeen. De voormalige agrarische bedrijfswoning is hiervoor erg geschikt en wordt hierdoor veel...

De rijdende bestuursrechter?

(22 februari 2017)

‘Good old’ mr. Frank Visser en de tegenwoordige rijdende rechter mr. John Reid hebben er hun handen vol aan: het beslechten van burengeschillen. Niet...

Gelijk krijgen ten koste van alles en iedereen

(08 februari 2017)

Dat is dus waar het NIET om gaat bij mediation.

Als mediator word ik vaak ingeschakeld voor volledig vastgelopen conflictsituaties. Vaak loopt er...