Verhuizing Arvalis naar Venlo maakt verbinding tussen agro en innovatie mogelijk

Bijna een maand geleden verhuisde Arvalis van de Oelderse Halte in Oirlo naar de Villa Flora in Venlo. De overgang naar deze nieuwe locatie brengt enorme mogelijkheden voor de toekomst met zich mee. Juist door de fysieke aanwezigheid op Brightlands Campus Greenport Venlo wordt Arvalis nu in staat gesteld  om de verbinding te gaan maken tussen specifieke vragen en uitdagingen bij onze klanten leven en de mogelijkheden die de snel groeiende campus-faciliteiten nu en in de toekomst bieden.

Vanzelfsprekend komt deze stap niet uit de lucht gevallen. Al meerdere jaren zijn diverse projectleiders van Arvalis (in opdracht van Provincie Limburg) mee aan het bouwen aan het unieke eco-systeem op het voormalig Floriade-terrein. Een campus in ontwikkeling die de thema’s Alternatieve grondstoffen, Nieuwe teelten en – technieken en voeding en gezondheid op een unieke wijze met elkaar verbindt.

2017 wordt daarbij het jaar van fysieke ontwikkelingen op het terrein. Naast de activiteiten van diverse  agro-gerelateerde bedrijven (Cultus Agro, Arvalis, Botany) wordt dit jaar concreet gestart met de realisatie van een aantal open-innovatie faciliteiten die unieke kansen gaan bieden voor de primaire sector. Realisatie van het BioTreatCenter als faciliteit voor innovaties op het gebied van be- en verwerking van biomassa, start van de bouw van BrightCluster waarin Agro en High Tech samenkomen alsmede de doorontwikkeling van diverse laboratoriumfaciliteiten op het vlak van gezonde voeding zijn daarbij maar enkele voorbeelden van ontwikkelingen waar Arvalis direct danwel indirect bij betrokken is geweest. Met de vestiging van Arvalis in het hart van deze ontwikkelingen wordt nu dan ook de vertaalslag gemaakt van deze ontwikkelingen naar u als klant van Arvalis. 

Arvalis hoopt daarbij  in de toekomst nog meer dan al het geval is, dé partner voor u als ondernemer te zijn. Zowel op het vlak van uw reguliere bedrijfsvoering als de doorontwikkeling van uw innovatieve idee!

Bent u nu al benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u al specifieke vragen of ideeën, neem dan contact op met uw reguliere adviseur bij Arvalis of met Patrick Lemmens via 06-22693273 of plemmens@spam-protectarvalis.nl

Meer blogs

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 december 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 december 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 november 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

(24 oktober 2017)

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar...

Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

(03 oktober 2017)

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de...