Wie geef u het vertrouwen?

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit is natuurlijk een legitieme vraag voor mensen die een dagje ouder worden, maar zeker ook voor jong volwassenen. Wie runt uw bedrijf, het huishouden, de zorg of financiële zaken als u dat zelf - om wat voor redenen dan ook – niet meer lukt? 

Het is verstandig om hier over na te denken vóórdat dit moment aanbreekt. U bent dan immers nog in staat om zulke beslissingen zelfstandig te nemen. U kunt zelf de regie in handen nemen door uw wensen en behoeften tijdig vast te laten leggen in een volmacht, een levenstestament of een testament. De keuze voor het middel is afhankelijk van wat u wenst te regelen.

Uw belangen dienen behartigd te worden door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Uiteraard is dit afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar vaak betreft dit de partner of één van de kinderen. Maar dit mag uiteraard ook iemand anders zijn.

Volmacht
In een volmacht bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U kunt vast laten leggen dat deze persoon alleen bepaalde taken heeft of alles mag doen. Als de volmacht nodig is omdat u zelf niet meer in staat bent  uw belangen te behartigen – bijvoorbeeld bij de ziekte van Alzheimer of  een zwaar ongeluk -  dan kunt u het beste een algemene volmacht geven. U kunt ook een 2e vertrouwenspersoon opnemen voor het geval de eerste aangewezene zijn taak op het moment van uitvoering niet kan of wil uitvoeren.
De vertrouwenspersoon heeft doorgaans de volgende taken:

  • Het regelen van bankzaken;
  • De aan- of verkoop van onroerende zaken;
  • Het beleggen van vermogen;
  • Het aanvaarden of verwerpen van erfenissen;
  • Het doen van schenkingen;

Om misbruik te voorkomen wordt in een algemene volmacht meestal ook een toezichthouder aangewezen. Dit is een onafhankelijk persoon of instantie, die toezicht houdt op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen. Bijvoorbeeld voor het doen van uitgaven boven een bepaald bedrag of om verantwoording aan af te leggen. Hoe ver het toezicht gaat bepaalt u zelf.

Het is aan te bevelen om met de vertrouwenspersoon een aantal praktische zaken door te nemen. Bijvoorbeeld over hoe u één en ander administratief geregeld heeft en/of  waar deze in huis of op kantoor te vinden zijn.

In een (notariële) volmacht wordt niet geregeld wat met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Hiervoor is het noodzakelijk om ook een testament op te laten stellen.

In een  levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt én kunt u uw persoonlijke wensen opnemen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Uw voorkeur voor de persoon die voor de financiële zaken zorgt als u dit niet meer zelf kunt (bewindvoerder) en/of die voor de medische en persoonlijke zaken (mentor) zorgt; 
  • Of u wel of niet behandeld wilt worden als u ziek bent;
  • Wensen ten aanzien van uw levenseinde;
  • Andere persoonlijke wensen.

Het is verstandig om een volmacht of levenstestament bij een notaris te laten opstellen. Dan komt de geldigheid van het document niet ter discussie te staan en de notaris controleert of u wilsbekwaam bent (d.w.z. in staat bent zelfstandig beslissingen te nemen). Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijke arts. Het document wordt door de notaris bewaard. U krijgt een afschrift en bepaalt wie er verder een exemplaar mogen ontvangen.

Heeft u geen volmacht afgegeven en bent u daar niet meer toe in staat, dan zal de kantonrechter iemand aanstellen die uw financiële en/of medische en persoonlijke zaken gaat behartigen. Hier kunt u dan geen invloed meer op uitoefenen. 

Testament
In een testament regelt u wat er met uw nalatenschap (bezittingen en schulden) moet gebeuren. Dit document werkt pas na uw overlijden en is dan pas voor uw erfgenamen te raadplegen.

Wij adviseren u om uw wensen te laten vastleggen, bij voorkeur in een notariële akte. Arvalis kan u als onafhankelijke partij adviseren over de mogelijkheden die er zijn. Heeft u vragen of wilt u een adviesgesprek om uw persoonlijke situatie te bespreken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 

Meer blogs

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 december 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 december 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 november 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

(24 oktober 2017)

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar...

Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

(03 oktober 2017)

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de...