Woning (ver)kopen? Let op de bestemming!

Wonen in het Limburgse buitengebied is de droom van menigeen. De voormalige agrarische bedrijfswoning is hiervoor erg geschikt en wordt hierdoor veel verkocht door onze makelaars.

Een belangrijk punt waar we bij Arvalis in zo’n geval op letten, is de bestemming van het object waar u interesse in heeft. “Waarom,” vraagt u zich misschien af. Koopt u een woning met een agrarische bestemming, maar wilt u de woning enkel voor woondoeleinden gebruiken? Dan gebruikt u deze woning namelijk in strijd met het bestemmingsplan. En banken verstrekken geen hypotheek  voor situaties die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit brengt een hoop frustratie en onverwachte kosten met zich mee. Voordat uw nieuwe droom waarheid wordt, moet immers eerst de strijdigheid opgelost worden.

De oplossing hiervoor is veelal een wijziging van het bestemmingsplan. Hiervoor is toestemming noodzakelijk van de gemeente. Er zijn kosten  verbonden aan het opstellen van een bestemmingsplanwijziging alsmede gemeentelijke leges. Kosten waar u niet op zit te wachten, maar die wel noodzakelijk zijn om  problemen te  voorkomen.

Bent u voornemens om te investeren in een woning in het buitengebied? Laat u zich dan goed adviseren! Een goed advies vooraf voorkomt frustraties en problemen achteraf. Bent u voornemens om in de toekomst uw woning te gaan verkopen? Kijkt u dan eens in het bestemmingsplan. Wellicht doet u er goed aan vooraf een ruimtelijke procedure te doorlopen. Hiermee vergroot u de aantrekkelijkheid van het te verkopen object en de financierbaarheid.

Met zowel makelaars als ruimtelijk adviseurs, bent u bij Arvalis aan het juiste adres voor een antwoord op al deze vragen.

 

 

Meer blogs

Gastblog: Waar een wil is, is een weg – Paulien Sijbers (programmamanager Natuurrijk Limburg)

(13 juni 2017)

Natuurrijk Limburg is een collectief van gemotiveerde boeren en particulieren. Natuurrijk Limburg verbindt mensen met hetzelfde idee: namelijk dat...

Pachtprijzen 2017

(24 mei 2017)

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Voor...

Brightlands is booming!

(24 mei 2017)

Deze week is Brightlands (de merknaam van de Limburgse kenniseconomie en daarbinnen de  campussen Brightlands Campus Greenport Venlo, Brightlands...

Kiezen

(12 april 2017)

Het jaarthema van Arvalis, is ook de titel van mijn blog. Kiezen. Dagelijks worden we geconfronteerd met het maken van keuzes. Keuzes die soms voor de...

De bouwaanvraag: hoe gaat dat nu straks?

(12 april 2017)

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (kortweg:...