De mediator vertelt: het kaf van het koren scheiden

Zit u in een conflictsituatie waar u op eigen kracht niet meer uitkomt? Dan kunt u natuurlijk naar een advocaat stappen en een gerechtelijke procedure starten. Maar u kunt ook voor mediation kiezen.

Een mediator zorgt ervoor dat u weer met elkaar in gesprek komt. Een mediator zorgt ervoor dat u uw verhaal kunt doen en dat er naar u geluisterd wordt. Op deze manier wordt - onder begeleiding van de mediator - vaak een oplossing bereikt waar iedereen achter kan staan. Het is een oplossing die minder duur is dan een procedure en die bovendien blijvend is. Juist omdat u dit zelf heeft afgesproken.

Maar hoe kiest u dan voor een goede mediator? Want er is veel kaf tussen het koren. De naam ‘mediator’ is namelijk geen beschermde titel en er zijn ook mediators actief die niet aan kwaliteitseisen hoeven te voldoen omdat zij niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie.

Gekwalificeerde mediators zijn aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN). MfN-registermediators moeten namelijk aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zij hebben een erkende mediatoropleiding afgerond en moeten hun kennis en ervaring continu op peil houden. Zij werken volgens strenge gedragsregels en zijn onafhankelijk en onpartijdig. Ook worden zij periodiek gemonitord.

Arvalis heeft twee ervaren MfN-registermediators in dienst: Patricia Joosten en Thijs Tacken. Zij zijn gespecialiseerd in de agrarische sector; of het nu gaat om geschillen tussen maten of vennoten van een bedrijf, echtscheiding, erfrechtelijke geschillen of conflicten met gemeenten of buren. Het slagingspercentage van Patricia en Thijs is meer dan 80 %. Twijfelt u nog of een mediation iets voor u is? Bel dan gerust voor meer informatie.

Mr. Patricia Joosten 06-22616589
Ing. Thijs Tacken 06-51490274

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer blogs

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 December 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 December 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 November 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

(24 October 2017)

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar...

Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

(03 October 2017)

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de...