Agrarische gronden

Over grondplein

Grondplein is een initiatief van Arvalis, adviseur van agrarisch Limburg en 100 procent dochter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). De makelaars van Arvalis zijn al jaren toonaangevend op het gebied van aan- en verkoop agrarische bedrijven en cultuurgrond, aan- en verkoop productierechten, onteigeningsbegeleiding, pacht en huur van onroerend goed, taxaties, projectontwikkeling en herontwikkeling van agrarische locaties en wonen op het platteland. In die hoedanigheid constateerden zij dat Zuidoost Nederland nog een plein miste dat vraag en aanbod van grond bij elkaar brengt. De makelaars van Arvalis hebben het daarom op zich genomen deze ‘marktplaats voor gronden’ op te richten.

Grondplein.nl brengt dus vraag en aanbod van landbouwgrond, bosgrond, bouwgrond en pachtgrond bij elkaar. Wilt u grond verkopen of verpachten in Zuidoost Nederland of zoekt u grond, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden om uw grond extra onder de aandacht te brengen of u te informeren over het actuele aanbod.


Specialisten