Projecten MKB Services

Van_Houtum__Swalmen_02.jpg

Bas Gehlen over Arvalis

De contacten tussen van Houtum en Arvalis zijn ontstaan op initiatief van Arvalis projectleider Anton Winkelmolen. Bas: "In ketenprojecten als deze is het belangrijk om een onafhankelijke enthousiasteling in je midden te hebben. Een onafhankelijke partij krijgt partijen sneller aan tafel."

 ... Lees meer
MKB_Services__2__02.jpg

MKB Services over Arvalis

Wat kunt u van ons verwachten?

Advisering en begeleiding bij bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen bij nieuwbouw- en uitbreidingsplannen en omgevingsvergunningen:

  • Bestemmingsplan Interchalet Horst
  • Ruimtelijke onderbouwing Retailpark Roermond

Advisering en ondersteuning bij bezwaren ...

Lees meer

Over MKB Services

Ondernemers zijn overal hetzelfde. Of ze nu boeren in het buitengebied, een winkel hebben in het centrum van een dorp of stad of een bedrijf runnen op een bedrijventerrein. Ze hebben ontwikkelingsruimte nodig en goede ruimtelijke randvoorwaarden (bereikbaarheid, parkeren en uitstraling) om te kunnen functioneren. Denk aan een transportbedrijf op een industrieterrein dat wil uitbreiden. Of een rijwielzaak in het centrum die strijdt tegen het autovrij maken van het centrum en de daarbij horende parkeerproblematiek.

Ontwikkelingsruimte creëren voor ondernemers, dat is waar we bij Arvalis in excelleren. Of er nu een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden of een bestemmingsplanwijziging geregeld moet worden. Maar ook als er bezwaar gemaakt moet worden tegen overheidsplannen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en parkeren. En of je nu agrariër bent of mkb’er. Arvalis bijt zich hier graag in vast.

De mensen van Arvalis hebben in al die jaren een groot netwerk opgebouwd, zowel in ondernemerskringen als bij overheden en de vastgoedsector. Een netwerk waarvan uiteraard geprofiteerd kan worden. 


Specialisten