Projecten ontwerp & bouwadvies

Je ziet ze veelvuldig langs de weg: stallen, maneges en andere agrarische bouwwerken die mede gerealiseerd zijn door Arvalis. Arvalis is van oudsher de specialist voor agrarische bouw en beschikt over een hoop kennis en ervaring.


Particuliere bouw

Steeds meer burgers vestigen zich op het platteland. Door de overname van architectenbureau Wanten & Wijnen heeft Arvalis nu ook alle expertise in huis voor particulieren die willen gaan bouwen of verbouwen in het buitengebied.


Utiliteitsbouw

Steeds meer bedrijven zien de voordelen van een vestiging in het buitengebied. Eenieder die zich vestigt in het buitengebied, krijgt echter te maken met allerlei regels en voorschriften. Arvalis beschikt hiervoor over de benodigde kennis.


3d tekening nieuwbouw en verbouwingen

Waar een ‘platte’ tekening voor veel mensen moeilijk te lezen is, zeggen 3D afbeeldingen veel meer. Daarom dat bij nieuwbouw en verbouwingen steeds vaker naar een 3D tekening wordt gevraagd. Daarnaast kan er ook een animatiefilmpje van de visualisatie gemaakt worden.


Verbeeldingen

Arvalis Architectuur & Bouwadvies maakt verbeeldingen die horen bij het opstellen van bestemmingsplannen. Samen met de planregels en de toelichting, vormt de verbeelding een dataset om op ruimtelijkeplannen.nl te kunnen publiceren.


Rapportages EPC, bouwbesluit en grondrapport

Naast een tekening moeten er tegenwoordig bij aanvragen voor bouwen en verbouwen, allerlei rapportages aangeleverd worden.  Denk aan EPC, bouwbesluit en grondrapport. Arvalis kan deze verzorgen zodat de aanvraag compleet bij de gemeente terecht komt.


Over ontwerp & bouwadvies

Daar waar het werk van de tak bedrijfsontwikkeling zich vooral op de achtergrond afspeelt, zijn de activiteiten van de specialisten ‘ontwerp & bouwadvies’ juist heel erg zichtbaar. Zij ontwerpen namelijk de gebouwen waarin de ondernemers hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Zeker in het geval van agrarische bouwwerken is daar veel kennis en ervaring voor nodig. Denk niet alleen aan het ontwerp, maar ook aan:

  • aanvragen van vergunningen
  • coördinatie van wet- en regelgeving en Groen-plannen
  • opstellen van een veiligheidsplan
  • advisering brandcompartimenteringen / vuurlastberekeningen
  • contractvorming
  • bouwbegeleiding en oplevering en bouwkundige onderzoeken
  • rapportages en onderhoudsrapporten

Om alles zo realistisch mogelijk te laten lijken, kan dit in een 3D-visualisatie worden uitgevoerd.

Terwijl het platteland tot voor kort voornamelijk het gebied van de agrariër was, zie je dat steeds meer burgers en bedrijven zich op het platteland vestigen. Wie op het platteland gaat wonen of werken komt echter in aanraking met allerlei regels en voorschriften. Arvalis beschikt over alle nodige kennis op dit gebied, evenals een uitgebreid netwerk aan contacten. Dus ook als particulieren en bedrijven willen gaan bouwen of verbouwen, kunnen ze bij Arvalis terecht.