Projecten agrarische bouw

Over agrarische bouw

Je ziet ze veelvuldig langs de weg: stallen, maneges en andere agrarische bouwwerken die mede gerealiseerd zijn door Arvalis. Wie in het buitengebied gaat bouwen, krijgt te maken met zaken als bestemmingsplannen, milieuvergunningen, verbouwingsmogelijkheden, regels en voorschriften.

Arvalis is van oudsher de specialist op dit gebied en beschikt over veel kennis en ervaring en een uitgebreid netwerk aan contacten. Dus ook agrarische bedrijven die gaan bouwen of verbouwen, kunnen van Arvalis de juiste ondersteuning verwachten op het gebied van ontwerp, regelen van vergunningen, maken van bouw- en milieutekeningen, contractvorming en bouwbegeleiding.