Projecten rapportages

Over rapportages

Bij bouwen en verbouwen moeten steeds meer zaken geregeld worden. Een aanvraag is niet meer alleen de tekening maken. Er moeten ook een aantal rapporten bijgevoegd worden. Denk bijvoorbeeld aan een EPC-rapportage (berekening van aan het gebouw gebonden energiegebruik), bouwbesluitrapportage (berekening daglichttoetreding/ventilatie e.d.), grondrapport, etc.  Arvalis kan deze rapportages voor u verzorgen, zodat de aanvraag geheel compleet bij de betreffende gemeente komt.

In een aantal gevallen moet er ook een brandrapport overlegd worden aan de gemeente. Hierin staat omschreven dat het gebouw brand-technisch in orde is. Brandgevaarlijke situaties worden hiermee zoveel mogelijk voorkomen in de praktijk.
Verdere rapportages die voor kunnen komen tijdens bouwen of verbouwen zijn:

  • opleveringsrapport
  • onderhoudsrapport
  • asbestrapportage
  • landschappelijk inpassingsplan

Ook hierbij kan Arvalis u ondersteunen.