Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
19 februari 2021

Gecombineerde opgave 2021

Begin maart gaan onze adviseurs weer de weg op voor de Gecombineerde opgave. Onder hen is Leo Peters. In dit artikel neemt hij ons mee in de aandachtspunten voor 2021.

Agrarisch ondernemers die dieren houden en/of grond in gebruik hebben, vullen ieder jaar de gecombineerde opgave in. Deze gegevens worden gebruikt voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving (o.a. gebruiksnormen, fosfaatdifferentiatie, verwerkingsplicht, grondgebondenheid, derogatie) en emissierapportages. Glastuinders zijn bijvoorbeeld verplicht de CO2-emissie door te geven als de kas verwarmt wordt met aardgas.

Daarnaast kunnen via de Gecombineerde opgave subsidies aangevraagd worden. Denk daarbij aan betalingsrechten, brede weersverzekering, diergezondheidsfonds en graasdierpremie).

Indienen van de Gecombineerde opgave is mogelijk tot en met  maandag 17 mei. Daarna wordt op de verschillende onderdelen binnen de opgave gekort op subsidies. Houdt er echter rekening mee dat het overdragen van betalingsrechten mogelijk is tot en met 15 mei.

Ten aanzien van het uitbetalen van betalingsrechten vragen wij dit jaar extra aandacht voor (natuurlijk) grasland.

Blijvend grasland
Er is sprake van blijvend grasland als het perceel grasland langer dan 5 jaar (vanaf het 6e jaar) niet is opgenomen in de vruchtwisseling. Er is sprake van grasland als tenminste 50% van de grond bestaat uit grassen.

U mag blijvend grasland scheuren zolang het aandeel blijvend grasland ten opzichte van het referentiejaar 2012 (40,97%) niet meer dan 5% daalt. Hierop wordt jaarlijks door RVO gecontroleerd. In 2020 was het aandeel grasland 41,91% en daarmee blijkt een toename van +1,73% ten opzichte van het referentiejaar. Het areaal blijvend grasland is sinds 2018 jaarlijks weer toegenomen, terwijl tot en met 2017 juist een daling zichtbaar is. Bij ongewijzigd beleid zijn er dan ook geen beperkingen om blijvend grasland te scheuren, tenzij er sprake is van percelen blijvend grasland die zijn gelegen binnen Natura-2000 gebieden.

Middels de perceelsregistratie en beschikbare onderliggende legenda op de site van RVO kunt u bepalen of sprake is van blijvend grasland (gewascode 265 ) of tijdelijk grasland (gewascode 266).

De onderverdeling tussen blijvend en tijdelijk grasland is tevens relevant om te bepalen of wordt voldaan aan de vergroeningseisen (gewasdiversificatie en Ecologische Aandachtsgebieden) en daaruit voortvloeiende vergroeningspremie.

Natuurlijk grasland
In geval de drogestof opbrengst bij grasland minder dan 5 ton per ha bedraagt, is er sprake van natuurlijk grasland. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de volgende 2 definities:

  • Natuurlijk grasland hoofdfunctie landbouw (gewascode 331);
  • Natuurlijk grasland hoofdfunctie natuur (gewascode 332).

Ingeval landbouwactiviteiten plaatsvinden in de vorm van maaien en/of weiden is sprake van natuurlijk grasland met hoofdfunctie landbouw. Denk hierbij o.a. aan percelen die door terreinbeherende instanties uit gebruik worden gegeven waarop, al dan niet beperkt, weiden en maaien is toestaan. Bij dergelijke percelen is het mogelijk om betalingsrechten te laten uitbetalen.

Ingeval er géén landbouwactiviteiten plaatsvinden is sprake van natuurlijk grasland met als hoofdfunctie natuur. Op dergelijke percelen is het niet mogelijk om betalingsrechten uit te laten betalen.

Op percelen waar uitbetaling betalingsrechten wordt aangevraagd, moet sprake zijn van grassen of kruidachtige gewassen. Vooral de definitie “kruidachtige gewassen” is een begrip dat in de praktijk nog al eens discussie oplevert. Door dergelijke percelen minimaal 1 keer per jaar te maaien voorkomt u dat andere niet grasachtige gewassen de overhand krijgen. Tevens voorkomt u dat er ruigtes ontstaan die eveneens als niet subsidiabel worden gezien.

Percelen (of gedeeltes ervan) waarop pitrus , riet en heide staat, maar ook bomen (>50 per ha) zijn niet subsidiabel. Bij het opgegeven van percelen (natuurlijk) grasland heeft het dan ook de voorkeur een goede afweging te maken op welke percelen wél of juist géén betalingsrechten uit te laten betalen. Door discutabele gedeeltes van percelen apart in te tekenen, waarop géén uitbetaling betalingsrechten wordt aangevraagd, voorkomt u grote kortingen op de uitbetaling bedrijfstoeslag.

Ondernemers die vragen hebben over de Gecombineerde opgave of ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen ervan, kunnen contact opnemen met hun adviseur in de regio:

Noord: Leo Peters (06-55720246 / lpeters@arvalis.nl)
Midden: René Beek (06-51843960 / rbeek@arvalis.nl)
Zuid: Marc Huntjens (06-55721305 / mhuntjens@arvalis.nl), Gido Lemmens (06-55720240 / glemmens@arvalis.nl) of Marion Wouters (06-53247831 / mwouters@arvalis.nl)

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
arend-jan-cuperus
Roermond
Projectmanagement
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Nuth
Bedrijfsadvies
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
ger-van-den-hombergh
Venlo
Makelaardij
gido-lemmens
Nuth
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
guido-schriever
Roermond
Projectmanagement
huub-janssen
Roermond
Bedrijfsadvies
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-caubergh
Roermond
Projectmanagement
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
kevin-achten
Roermond, Venlo
Makelaardij
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Nuth
Bedrijfsadvies
marion-wouters
Nuth
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
mark-wijers
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
patricia-joosten
Roermond, Nuth
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-simons
Roermond
Projectmanagement
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond, Venlo
Bedrijfsadvies
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
tim-lommen
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
timon-dols
Roermond, Nuth
Makelaardij
Vragen over ruimtelijke ontwikkeling? Bel me! Lins Keijzers, Adviseur
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten