Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
10 juni 2020

Gido en Rolf gaan voor terugdringen nitraatuitspoeling naar grondwater

Arvalis-medewerkers Gido Lemmens en Rolf van Dijck zetten zich samen met acht andere adviseurs van verschillende organisaties in om nitraatuitspoeling naar grondwater terug te dringen.

Dit doen ze onder de vlag van het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG). DSG is een project waarin boeren in grondwaterbeschermingsgebieden in Zuid-Limburg werken aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater binnen een rendabele bedrijfsvoering. De samenwerking bestaat ruim twintig jaar en boekt zo’n goede resultaten dat het, als onderdeel van een landelijke bestuursovereenkomst, verder uitgerold wordt over de rest van Limburg.

Agrariërs met grond in eigendom of in gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg worden van harte uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan het optimaliseren van gewasopbrengsten in combinatie met het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen. Deelname is volledig vrijwillig en kosteloos. Deelnemers worden gekoppeld aan een onafhankelijke adviseur die – door wijzigingen in teeltplan, bemestingsadvies en bodembeheer – samen met hen werkt aan een optimale productie bij een zo laag mogelijke niet-vermijdbare uitspoeling. Dat is goed voor de bodem en goed voor de boer. Want met minder mest wordt toch een maximale opbrengst gerealiseerd.

Zo kan er gekozen worden voor ondersteuning door Gido Lemmens of Rolf van Dijck. Gido is geen onbekende in Zuid-Limburg. Hij is al vele jaren werkzaam als adviseur bij Arvalis en heeft zich binnen DSG voornamelijk gespecialiseerd in het in beeld brengen van mineralenstromen op rundveebedrijven, deze te analyseren en vervolgens te kijken naar verbeterpunten.

Rolf van Dijck is sinds vorig jaar werkzaam als bodemcoach bij Arvalis. Hij is gespecialiseerd in duurzaam bodembeheer. Hij wil met een efficiëntere inzet van middelen, meer uit de bodem halen. Niet alleen bij de deelnemers van DSG, maar ook op zijn eigen akkerbouwperceel waar hij volop bezig is met bodembeheer.

Rolf: “Door aan de slag te gaan met duurzaam bodembeheer, krijg je als ondernemer meer inzicht in een goede balans van nutriënten in de bodem. Samen kijken we vervolgens op welk moment en op welke plek de beschikbare middelen het beste ingezet kunnen worden. Als agrarisch ondernemer wil je nooit achteruit boeren. Wij kijken in ons advies dan ook niet alleen naar de uitspoeling van nutriënten, maar ook naar zaken als aaltjesbeheersing, het organische stofgehalte en de financiële opbrengst van de teelt.”

Ondernemers die graag meer informatie willen over deelname aan DSG of benieuwd zijn waar de grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg gesitueerd zijn, kunnen terecht op de website van het project.

Aanmelden voor de gratis 4-wekelijkse nieuwsbrief van DSG kan door hier te klikken.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over wonen of werken in het buitengebied? Bel me! Nicolette Smits, Assistent-makelaar
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten