Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd met de Europese staatssteunbeschikking. Daarom eist de Europese Commissie dat het aantal uitgegeven rechten nog dit jaar tot onder het sectorplafond daalt. Momenteel ligt het aantal toegekende fosfaatrechten op circa 85,3 miljoen kilo.

Om die reden is het afromingspercentage bij een overdracht van fosfaatrechten verhoogd van 10 naar 20 procent. Deze wijziging van de ‘Meststoffenwet’ werd op woensdag 12 juni in het Staatsblad gepubliceerd. Een dag na de publicatie trad de wetswijziging in werking. Voor overdrachten die uiterlijk op 12 juni zijn gemeld en door beide partijen digitaal zijn ondertekend, geldt nog een afroming van 10 procent. Overdrachten vanaf 13 juni worden met 20 procent afgeroomd.

Indien er sprake is van een heen- en teruglease binnen één kalenderjaar, waarbij bij de teruglease geen afroming plaatsvindt, wordt bij de heenlease het afromingspercentage ook verhoogd naar 20 procent.

Voorheen kwamen de afgeroomde fosfaatrechten in de fosfaatbank terecht. Inmiddels heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangegeven dat de reeds afgeroomde rechten volledig komen te vervallen. Ook de nog af te romen rechten zullen vervallen. Pas wanneer het aantal fosfaatrechten in de melkveehouderij onder het sectorplafond is gekomen, wordt de fosfaatbank weer gevuld met afgeroomde rechten.

Wilt u meer weten over deze wetswijziging en wat dit concreet voor uw bedrijf betekent? Neem dan contact op met uw Arvalis adviseur.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...