Asbestdaken saneren. Wanneer en hoe?

Verbod op asbestdaken gaat 31 december 2024 in. Subsidie voor asbestsanering is op. Verzekeraars stellen extra eisen. Asbest negatieve gevolgen voor de waarde en toename van risico’s. Allemaal uitspraken die ervoor zorgen dat de urgentie rondom asbestsanering toeneemt. Voor veel ondernemers is het hoe en wanneer echter nog steeds een groot vraagteken. Pieter Stox, bouwkundig adviseur bij Arvalis, neemt de belangrijkste overwegingen met u door.

Het vertrekpunt is de uiterste datum waarop asbestdaken verboden zijn. Dit is 31 december 2024. “De gemeente kan echter ook verplichten om asbestdaken die in zeer slechte staat verkeren en een gevaar zijn voor de volksgezondheid, direct te saneren,” nuanceert Stox.  

Een tweede vertrekpunt is dat het totale budget aan subsidiegelden dat beschikbaar was gesteld voor het verwijderen asbestdaken (€75 miljoen in totaal), eind vorig jaar is overschreden. Stox: “De overheid heeft aangegeven dat er geen nieuw budget beschikbaar komt.” 

Daarbij komt dat het verzekeren van asbestdaken steeds lastiger wordt. Stox: “De mogelijkheden om een asbestdak te verzekeren is afhankelijk van veel factoren. De rol van de tussenpersoon van de verzekeringsmaatschappij is hierin bijvoorbeeld heel bepalend. Willen ze je graag als klant binnenhalen of juist behouden, dan zijn er meestal wel mogelijkheden. Let wel, we merken dat er de laatste tijd behoorlijke voorwaarden gesteld worden waaraan je dient te voldoen. Iedere verzekeringsmaatschappij heeft zijn eigen polisvoorwaarden, maar we merken dat  de maatschappijen die actief zijn op de agrarische markt, elkaar hierin volgen.” 

Een van de voorwaarden die verzekeringsmaatschappijen vaak eisen, is een saneringsplan met daarin een vaste datum waarvoor de asbest daken gesaneerd zijn. Stox: “Voldoe je niet aan de extra eisen van de verzekering, dan vervalt een gedeelte van de dekking. In geval van schade aan asbest daken wordt er bij bijna alle verzekeringen rekening mee gehouden dat deze daken uiterlijk in 2024 vervangen moeten zijn en wordt een bepaalde afschrijving doorgevoerd ook als je verzekerd bent voor herbouw waarde. Verder hebben enkele maatschappijen de premies flink verhoogd voor de locaties met asbest daken.”

Door bovengenoemde ontwikkelingen heeft asbest in of op een gebouw ook een negatieve invloed op de waarde van een gebouw en daarmee ook op de waarde van de locatie. Bij verkoop zal de aanwezige asbest de verkoopwaarde negatief beïnvloeden. 

Asbest daken is daarmee een groot dilemma waar veel ondernemers en particulieren mee zitten. Want wat is nu het juiste moment om de asbestdaken te gaan saneren? Stox: “Een van de eerste vragen die ondernemers zichzelf moeten stellen, is of de bebouwing die voorzien is van asbesthoudende daken nog wel doelmatig is. In veel gevallen is het namelijk bedrijfsmatig wenselijk om deze bedrijfsbebouwing te vervangen door andere bedrijfsgebouwen met een andere grootte/hoogte en/of indeling. Het gebouw met asbesthoudende materialen staat er - aangezien het verbod op asbest in 1993 is ingegaan – namelijk al minimaal 25 jaar en wellicht veel langer.”

Wanneer het duidelijk is dat er gesaneerd gaat worden, is de volgende stap om goed te bekijken of er fiscale voordelen te behalen zijn en van welke subsidiemogelijkheden gebruik gemaakt kan worden. 

“Los van bovenstaande is het ook goed om in de afwegingen mee te nemen dat bij een eventuele brand of andere calamiteit, een bedrijf waar asbest aanwezig is, enkele weken niet toegankelijk is,” sluit Stox af. “Zeker voor bedrijven met directe afnemers is dit een belangrijke factor. Het afbreukrisico van uw klanten en de gevolgschade die zij leiden, is vaak niet te verzekeren.” 

Er zijn dus veel factoren die u in uw overwegingen mee dient te nemen. Wilt u van gedachten wisselen om een goede afweging te kunnen maken voor asbest te saneren of heeft u hulp nodig bij het maken van de juiste materiaalkeuzes, het opvragen en vergelijken van offertes, het doen van de benodigde sloopmeldingen en het aanvragen van subsidies? Kijk dan eens HIER en neem contact op met Pieter Stox via 06-51588910 of pstox@spam-protectarvalis.nl
 

Meer nieuws

POP3 regeling Limburg 18 maart open

(13 maart 2019)

In onze vorige nieuwsbrief kondigden we het al aan; in maart worden er 2 subsidieregelingen van het POP3 programma opengesteld. Het betreft: 

  • Subsi...

Nieuwsbrief Arvalis, februari 2019

(05 maart 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, februari 2019

Robotboer draait overuren op Dendron College Horst

(26 februari 2019)

 
Op dinsdag 23 oktober 2018 verhuisde de Farmbot van Fontys Hogeschool in Venlo naar het Dendron College in Horst. Een groep van acht VWO 5...

www.roba-advies.nl

(26 februari 2019)

Als organisatie bestaan we bij de gratie van onze klanten. Voor ons staan goed advies en goede bereikbaarheid daarom op nummer één. Om de vindbaarheid...

Actualiteiten mest- en GLB beleid

(26 februari 2019)

2019 brengt in het kader van het mestbeleid en gemeenschappelijk landbouwbeleid  - de uitbetaling van de betalingsrechten - een aantal wijzigingen met...