Bio-landbouwareaal met 12 procent gegroeid

Het afgelopen jaar is een recordaantal hectares landbouwgrond biologisch gecertificeerd. Dit blijkt uit de cijfers van Skal Biocontrole. De hoeveelheid biologische landbouwgrond in Nederland groeide met 12,1 procent naar 66.623 hectare.

Het biologisch areaal in Limburg groeide procentueel het hardst (met 29,4 procent). ‘Het is een erg mooi resultaat van BioLogisch Limburg, in samenwerking met de LLTB en de provincie’, zegt Pieter van Melick, LLTB-bestuurslid. ‘De LLTB is erg blij met deze positieve ontwikkeling. Er is in Limburg veel belangstelling voor biologisch boeren. Vooral jonge ondernemers hebben veel interesse in biologische teelt. Daarom kunnen we het komend jaar nog meer groei verwachten.’

De groei kan ook verklaard worden door het aantal landbouwbedrijven dat in 2016 omschakelde naar biologisch en in 2018 gecertificeerd is. Eind 2018 waren er in totaal 1.849 biologisch gecertificeerde landbouwbedrijven in Nederland. Met name in de melkveehouderij schakelden veel boeren om, als gevolg van een tekort aan biologische melk in 2016.

Van de totale landbouw in Nederland bestaat nu 3,8 procent uit biologische landbouw. In totaal kwamen er 99 nieuwe bio-boeren en -tuinders bij. Het aantal biologische handels- en verwerkingsbedrijven steeg met ruim 9 procent.

Hoewel er behoorlijke verschillen zijn waar te nemen in de groeicijfers per provincie, groeiden alle provincies over de laatste drie jaar met gemiddeld 1 tot 13 procent per jaar. Flevoland blijft koploper als het gaat om biologische landbouwgrond. Zeeland is hekkensluiter.

Klik hier voor meer informatie en het volledige jaarverslag.

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...