CBB oordeelt over interpretatie begrip melkvee bij toekenning fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee

Vanochtend heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 uitspraken gedaan met betrekking tot de interpretatie van het begrip melkvee in relatie tot de toekenning van fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee.

Uit deze uitspraken kan worden geconcludeerd dat bij de interpretatie van het begrip “melkvee” uitgegaan dient te worden van de Meststoffenwet en niet van hetgeen daarover later is bepaald in de Beleidsregel. Bij toekenning van de fosfaatrechten mag dus geen onderscheid gemaakt worden tussen jongvee t.b.v. de zoogkoeienhouderij of t.b.v. de vleesveehouderij, óók niet als het jongvee naderhand niet heeft gekalfd.

Vorige zomer hebben veel veehouders na het bekend worden van de beleidsregel een herziene beschikking fosfaatrechten ontvangen. Hiertegen is door een fiks aantal veehouders bezwaar gemaakt. Het College heeft in de uitspraken van vandaag geoordeeld dat de Minister niet over had mogen gaan tot het nemen van deze herziene beschikkingen op basis van de Beleidsregel.

De verwachting is dat deze uitspraken dus voor een aanmerkelijk aantal veehouders gevolgen zal gaan hebben. Een deel van de veehouders krijgt als gevolg van deze uitspraken mogelijk meer fosfaatrechten toebedeeld. Een ander deel van de veehouders zal zich daarentegen benadeeld voelen, bijvoorbeeld omdat zij noodgedwongen reeds actie hebben moeten ondernemen naar aanleiding van de herbeschikkingen.

Zo zijn er veehouders die de in eerste instantie toegekende rechten (op basis van de Meststoffenwet) hebben verkocht, maar waarbij de toekenning van deze rechten vervolgens na invoering van de Beleidsregel deels of geheel zijn herzien. Ook heeft de interpretatie van het begrip melkvee in de Beleidsregel bij veehouders meegewogen om te opteren voor de vrijstellingsregeling. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Onbekend is hoe hiermee omgegaan zal worden.

Een van de veehouders uit de vandaag gedane uitspraken, had op de peildatum nog wel vee, maar op 1 januari 2018 niet meer. Het College oordeelde hierover dat de Minister een standpunt in zal moeten nemen over de vraag of dit in de weg staat van fosfaatrechten aan de betreffende veehouder. Ook hierover kan nog een discussie gaan volgen.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u uw bedrijfssituatie met ons bespreken? Neemt u dan contact met uw bedrijfsadviseur van Arvalis of met een van onze juristen:

Noord-Limburg en Brabant: Jacqueline de Wit
Midden- en Zuid-Limburg: Patricia Joosten

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, april 2019

(01 mei 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, april 2019.

Samen kom je verder

(18 april 2019)

Arvalis stond op dinsdag 16 en woensdag 17 april op de Dutch Pork Expo in Venray met het thema ‘Samen kom je verder’. Waarom? Omdat wij vinden dat...

Oud-ondernemers in de spotlight

(18 april 2019)

De jaarlijkse nieuwsbrief van de makelaars van Arvalis is een groot succes. Dit jaar verscheen hij op 13 april als bijlage bij Stal & Akker. In deze...

Wat doet u met uw bedrijf vanaf 1 januari 2020?

(18 april 2019)

Op 1 januari 2020 houdt de stoppersregeling op te bestaan. Ondernemers die zich voor deze regeling hebben aangemeld, dienen tijdig hun opties af te...

Start GLB-projecten in Limburg

(18 april 2019)

Natuurrijk Limburg en de LLTB zijn op maandag 1 april gestart met twee projecten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit deden zij door...