De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

Er is recent onderzoek verricht onder bedrijven, juristen en rechters naar de toepassing van zakelijke mediation. Zakelijke mediation hoor ik u denken, wat is dat?

Zakelijke mediation is begeleiding bij geschillen in familiebedrijven of andere midden- en kleinbedrijven. Bijvoorbeeld, er is onenigheid tussen de maten van de maatschap of tussen aandeelhouders onderling. Je wilt de relatie goed houden omdat je familie bent of al jaren samenwerkt, maar er moet wel snel een oplossing komen om te voorkomen dat het verschil van mening verder escaleert en de bedrijfsvoering blokkeert.

Of er is sprake van vastlopende contractuele relaties. Een bedrijf realiseert bijvoorbeeld een substantieel deel van de omzet bij een vaste afnemer, maar die afnemer betaalt vaak veel te laat. Als bedrijf sta je dan voor een dilemma. Je wilt die vaste afnemer niet kwijt, maar je kunt het je ook niet permitteren om veel te laat betaald te krijgen omdat je zelf ook aan je verplichtingen moet kunnen voldoen.

In zo’n geval kan mediation een oplossing bieden. Uit het onderzoek is zelfs gebleken dat het bij zakelijke mediation in ruim 75% van de gevallen, lukt om op eigen kracht, buiten de rechter om, tot een oplossing te komen. Wel zo prettig als je én het probleem wilt oplossen én de relatie goed wilt houden. 

Ook is het zo dat via mediation vaak sneller een oplossing kan worden bereikt dan via de gang naar de rechter. En die snelheid wordt erg gewaardeerd door ondernemers die kiezen voor zakelijke mediation.

Tenslotte laat het onderzoek zien dat zelfs bij ernstig geëscaleerde conflicten, zakelijke mediation goed werkt. De druk op de bedrijfsvoering is vaak over en weer zo groot dat er mede daardoor ruimte ontstaat voor een oplossing. Ook sluit het proces van mediation,  goed aan bij de wensen van de ondernemer, omdat je bij mediation zelf de afspraken kunt maken en niet afhankelijk bent van iemand anders (de rechter) die het voor jou invult.

Gezien de positieve uitkomsten van het onderzoek is het dan toch vreemd dat in de praktijk blijkt dat mediation minder vaak wordt ingezet bij zakelijke geschillen dan bij bijvoorbeeld arbeidszaken of echtscheidingen. Dit komt omdat bij arbeidszaken, mediation vaak wordt aangeraden door de Arbo-dienst en bij echtscheidingen is mediation al vele jaren een beproefd alternatief is voor de gang naar de rechter. Zakelijke mediation heeft echter nog niet dezelfde bekendheid. Ten onrechte, zo mag je wel concluderen uit de onderzoeksgegevens. De aan het onderzoek deelnemende ondernemers gaven een hoge waardering aan zakelijke mediation. 

Onze tip is dan ook, ga tijdig in gesprek, spreek u zo duidelijk mogelijk uit en schakel een mediator in om erbij te zitten en het gesprek oplossingsgericht te houden. Zodat u weer verder kunt met datgene waar u goed in bent: het runnen van uw bedrijf.
 

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...