De mediator vertelt: Aandacht voor de pet

Petten zijn een veelvuldig voorkomende hoofddeksel. Aan de pet kun je haast één op één zien wie je in welke rol voor je hebt: politieagent, kok, rapper, postbode.

De hoofddeksel is meestal functioneel in die zin dat hij bescherming biedt of de functie of positie van de betreffende persoon aangeeft. Naast deze petten zijn er veel beroepsgroepen waar geen petten (meer) gedragen worden. 

Dit betekent dat het niet altijd aan iemands uiterlijk af te lezen is wat zijn positie ten opzichte van jou is. Je moet daarom uit de context en door middel van het stellen van vragen er achter zien te komen hoe hij ten opzichte van jou staat.

Ook de naam van iemands functie kan duidelijkheid geven: een vertegenwoordiger vertegenwoordigt bijvoorbeeld een bedrijf of product, een verkoper probeert een product te verkopen.

Vaak is het echter ook minder duidelijk welke rol iemand vervult en welke belangen hij of zij heeft. Bij conflictsituaties is het extra belangrijk dat duidelijk is wie welke rol vervult. Door de spanningen, emoties en gevoeligheden die er spelen zijn de conflictpartijen ook heel alert op wie van de betrokken partijen welke positie inneemt. 

Voor een advocaat is het vaak duidelijk: hij is belangenbehartiger van één partij. Maar hoe werkt dat bij een adviseur die zegt voor beide (conflict)partijen een goede oplossing te willen bereiken? Hoe gedraagt diegene zich? Welke vragen worden gesteld, welke voorstellen worden gedaan?

Een voorstel kan door één van de partijen al heel gauw worden opgevat als: “Dit is een voorstel dat voor de andere partij beter is dan voor mij.” Of: “Dat is een goede adviseur, want hij komt met een goed idee of voorstel.”

Voordat je het weet wordt een goed bedoelende adviseur door één van beiden gezien als iemand die toch méér voor de één dan voor de ander strijdt. De onpartijdigheid die vaak zo belangrijk is in de begeleiding naar oplossingen voor conflictpartijen, is daarom één van de belangrijkste kenmerken van een mediator, die partijen helpt een conflict op te lossen.

In een (goede) mediation worden daarom ook de spelregels over wie welke rol heeft goed van tevoren besproken en vastgelegd. Duidelijk moet zijn wie welke pet op heeft: adviseurs mogen partijdig zijn, advocaten komen op voor het belang van hún klant, maar een mediator mag geen partij kiezen, helpt om op een gelijkwaardige manier te kunnen onderhandelen, en helpt de partijen met het zelf vinden van een goede oplossing.
Niet alleen aan het begin, maar tijdens de hele mediation is het goed om te blijven opletten dat iedereen de afgesproken pet blijft ophouden. 
 

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...