De voordelen van bouwbegeleiding?

Bouwen onder de best mogelijke condities en zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

Bij de gedachte aan een nieuw bouwproject zijn de eerste vragen: wat wil ik, wat kan ik, waar moet ik beginnen? In een vroeg stadium moeten al veel keuzes gemaakt worden die bepalend zijn voor het verloop van het project.

Waarom bouwbegeleiding?

Bouwbegeleiding is belangrijk om onvolkomenheden tijdig te signaleren. Dit kunnen onvolkomenheden zijn die op een later tijdstip niet meer zichtbaar of niet meer te herstellen zijn. De bouw is een continu proces waarbij onvolkomenheden ieder moment kunnen ontstaan. Daarom is frequent bezoek aan het te bouwen object noodzakelijk. Bovendien heeft u bij bouwbegeleiding een aanspreekpunt, buiten de bouwkundige aannemer om, waar u met vragen en opmerkingen terecht kunt.

Arvalis heeft verschillende specialisten in dienst om bouwprojecten te begeleiden. Een aannemer is hiervoor veelal te praktisch ingesteld. Een bouwbegeleider is bemiddelaar tussen de aannemer of onderaannemers en de opdrachtgever. Hij kan een bouwproject van twee kanten bekijken. De opdrachtgever ziet vaak alleen het gewenste eindresultaat en de kosten, de aannemer alleen het werk en zijn kostenplaatje. Uit eigen ervaring stellen we dat bouwbegeleiding eigenlijk altijd nodig is; de afstand tussen wens en werkelijkheid is eenvoudigweg te groot. Een goede bouwbegeleider staat tussen beide partijen in zonder een kant te kiezen. Daardoor kan hij eerlijk zijn tegen de opdrachtgever én de aannemer. Eerlijk over prijzen, kosten en kwaliteit.

Een aannemer werkt bijvoorbeeld in de meeste gevallen samen met een paar vaste leveranciers van bouwmaterialen. Met als gevolg dat hij niet meer nadenkt over de prijzen van die materialen. Een bouwbegeleider kan tegen een aannemer zeggen dat het materiaal ergens anders goedkoper of van betere kwaliteit is.

Controle en rapportage

Het is in het belang van de opdrachtgever dat een bouwkundige met kennis van zaken controleert hoe er gewerkt wordt en de opdrachtgever daar regelmatig van op de hoogte houdt. Gedurende het bouwproces blijken dingen vaak anders te zijn dan verondersteld en soms moeten de plannen, al dan niet direct, aangepast worden.

Planning en voortgang van de werkzaamheden zijn lastige onderdelen, maar als iemand hier voortdurend aandacht aan schenkt, behoort het verwezenlijken van een planning zeker tot de mogelijkheden. Daarnaast controleert de bouwbegeleider de voortgang van het werk en geeft de opdrachtgever hier inzicht in door regelmatige rapportage.

Met een goede balans tussen wensen en kosten bent u al een heel eind op de goede weg. Kennis en ervaring in bouwprojecten is noodzakelijk. Ontbreekt dit bij u, laat Arvalis u hierbij helpen. Wij zorgen onder andere voor:

  • Een complete voorbereiding inclusief vergunningen;
  • Advies bij het kiezen van aannemers;
  • Het vergelijken van offertes en het opstellen van contracten;
  • Voeren van besprekingen met onder andere (onder)aannemers en gemeente;
  • Signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
  • Voeren van bouwtoezicht tijdens de bouw;
  • Verzorgen van de eindoplevering.

Aan de hand van uw wensen kan uit de hierboven genoemde taken een selectie worden gemaakt. Op deze manier kunnen wij direct inspelen op uw persoonlijke wensen.

Tot slot, voorkom teleurstellingen achteraf. Het is voor u vaak een onbekende wereld, doe het niet alleen. Naast een kostenbesparing levert het u tijdwinst en een totale ontzorging op. Wilt u meer weten over bouwbegeleiding? Neem dan contact op met Tim Lommen via 06-20993941.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...